Tijdens de zomermaanden publiceerde de gemeente de Veiligheidsmonitor 2016. Wij geven u hierna de samenvatting van het rapport en voor de liefhebbers daarna ook het complete rapport. Die Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend belevingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid uitgevoerd door het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en I&O Research. Haarlem doet elk jaar (automatisch) mee met de landelijke steekproef. Aan deze landelijke steekproef doen elk jaar gemiddeld 500 respondenten mee. Deze editie (2016) heeft Haarlem ervoor gekozen om ‘’actief’’deel te nemen. Dit houdt in dat er een grotere steekproef heeft plaats gevonden en dus meer respondenten hebben meegewerkt.

Bovendien zijn de uitkomsten op wijkniveau beschikbaar. Hierbij is de nieuwe wijkindeling van Haarlem (21 wijken), die 1 januari 2016 door het CBS is ingevoerd, aangehouden. Onze wijk valt in het rapport onder ‘Oude Stad’.

Eerst geven we u de samenvating van het rapport:

Leefbaarheid woonbuurt-

In alle wijken wordt een voldoende gegeven als rapportcijfer voor leefbaarheid in de wijk. Inwoners van het Ter Kleefkwartier geven gemiddeld het hoogste cijfers (8,1) aan hun buurt, gevolgd door het Houtvaartkwartier (8) en Duinwijk (8). Het laagste cijfer wordt gegeven door inwoners van de Boerhaavewijk (6). Bijna 70% vindt dat de leefbaarheid van de buurt waarin hij woont gelijk is gebleven de afgelopen 12 maanden tegenover 14% die vindt dat de buurt achteruit is gegaan. In de Boerhaavewijk en Meerwijk wordt deze achteruitgang het meest aangegeven, 29% resp. 26%. In de wijk Waarder- en Veerpolder vinden de meeste mensen dat de buurt vooruit is gegaan.

Overlast in de buurt-

Gemiddeld wordt er het meeste overlast ervaren van te hard rijden en parkeerproblemen, beiden wordt door 24% van de respondenten benoemd. Te hard rijden wordt het meest genoemd in Spaarndam (38%), gevolgd door Delftwijk (35%). Parkeerproblemen wordt het meest benoemd in Transvaalwijk (35%), gevolgd door Amsterdamsewijk (31%). In Boerhaavewijk wordt de meeste totale overlast (alle vormen bij elkaar) ervaren, gevolgd door Delftwijk. In Centrum-Zuidwest wordt de meeste totale overlast ervaren in het centrum. In Oost wordt deze plek ingenomen door de Slachthuiswijk.

Veiligheidsbeleving-

Gemiddeld voelt 80% van de respondenten zich zelden onveilig in eigen buurt. 18% voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt. Dit gevoel van onveiligheid wordt het vaakst benoemd door inwoners van Meerwijk (35%) en de Boerhaavewijk (32%). In Spaarndam wordt dit helemaal niet benoemd. Gemiddeld 20% voelt zich vaak (2%) of soms (18%) onveilig in eigen buurt.

Onveilige plekken-

Gemiddeld 23% voelt zich vaak onveilig op één van genoemde plekken (rondom uitgaansgelegenheden, plekken waar jongeren rondhangen, centrum, winkelgebied, openbaar vervoer, treinstation, eigen huis). Dit wordt veruit het meest benoemd over plekken waar jongeren rondhangen (48%). In eigen huis ervaart men dit het minst ten opzichte van de andere plekken.

Tevredenheid over politie-

Een kwart van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over het functioneren van politie in eigen buurt tegen 8% van de respondenten die ontevreden tot zeer ontevreden is. In het Centrum en de Boerhaavewijk is men het meest tevreden. In Meerwijk is men het meest ontevreden.

Tevredenheid over de gemeente-

Meer dan een derde (36%) is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente, tegenover 13% die (zeer) ontevreden is hierover. Het meest tevreden is men in het Ter Kleefkwartier (49%), gevolgd door inwoners van het Te Zaanenkwartier. Het meest ontevreden is men in Spaarndam. 23% van de respondenten geeft dit aan.

Tevredenheid (wijk)handhaving-

Iets minder dan de helft van de respondenten vindt de gemeentelijke handhavers goed of voldoende zichtbaar. Vooral in het Centrum is men erg tevreden. Parkwijk, Vogelenwijk en Delftwijk verdienen hierin wat extra aandacht. Daarnaast vindt men de wijkhandhaving erg belangrijk. Gemiddeld 82% geeft dit aan.

Preventiemaatregelen (1)-

Meer dan 40% van de respondenten heeft wel eens één van preventiemaatregelen (’s avonds licht laten branden, fiets in bewaakte fietsenstalling, waardevolle spullen uit auto, waardevolle spullen thuis laten) genomen om zijn woning of bezittingen te beveiligen. In Molenwijk doet men dit het meest (55%), gevolgd door inwoners van Parkwijk (50%). De meest genomen preventiemaatregel is het meenemen van waardevolle spullen uit de auto (68%). 30-40% past één van de andere drie maatregelen wel eens toe.

Preventiemaatregelen (2)-

Meer dan 30% van de respondenten heeft één van vormen van preventie om zijn woning te beveiligen (extra veiligheidssloten, rolluiken, buitenverlichting, alarminstallatie), wel eens toegepast. Extra veiligheidssloten en buitenverlichting wordt in 60% toegepast. In Parkwijk worden deze maatregelen het meest toegepast (43%), gevolgd door inwoners in Molenwijk (40%).

BuurtWhatsapp-groepen-

Gemiddeld 45% van de respondenten is lid van een BuurtWhatsAppgroep. In het Centrum en de Indischewijk zijn de meeste mensen lid (meer dan 75%).In Spaarndam en Meerwijk zijn het minst mensen lid. Van de respondenten die geen lid zijn van een BuurtWhatsApp-groep, heeft de helft (45%) er ook geen interesse in. 40% wil graag meer informatie over lidmaatschap van een WhatsApp-groep. Vooral in Spaarndam en Ter Kleefkwartier geven veel mensen dit aan (70-80%).

Woonfraude-

Gemiddeld 15% van de respondenten geeft aan dat er sprake is van overbewoning in zijn wijk. In Boerhaave- en Meerwijk wordt dit het vaakst genoemd. De helft van de respondenten acht de kans op een hennepplantage in eigen wijk klein. In de Slachthuis- en Transvaalwijk acht men de kans het hoogst dat er wel sprake is van een hennepplantage (61% resp. 48%). Gemiddeld 16% van de respondenten geeft aan dat er in zijn wijk veel sprake is van onderverhuur. In Transvaalwijk wordt dit verreweg heeft meest benoemd (39%). Gemiddeld 20% geeft aan het in zijn wijk in sommige woningen een komen en gaan is van bewoners. Dit wordt vooral aangegeven in de Transvaal- en Boerhaavewijk. 14% vermoedt dat er in zijn wijk andere bewoners wonen dan bekend zijn bij de gemeente. In Parkwijk wordt dit vaker en het meest benoemd, 34%. Tenslotte vermoedt gemiddeld 17% dat er buurtbewoners zijn die frauderen met uitkeringen en toeslagen. In de Slachthuiswijk wordt dit het meest vermoed (39%). Als we alle indicatoren bij elkaar bezien (uitgez. hennep) dan zien we dat in de Transvaalwijk deze indicaties van woonfraude het meest worden gesignaleerd, gevolgd door Boerhaavewijk en Meerwijk.

Overlast jongeren-

Men ervaart het achterlaten van afval (65%), geluidsoverlast (51%) en rondhangen (40%) als meest overlastgevend van jongeren. In bijna alle afzonderlijke wijken en stadsdelen zien we hetzelfde beeld. Centrum-Zuidwest: In het Houtvaartkwartier ervaart men meer overlast van geluid dan van afval, in tegenstelling tot de andere wijken. Noord: Opvallend in Noord is het hoge percentage bewoners in Delftwijk dat overlast ervaart van afval (80%). Oost: Het afsteken van vuurwerk wordt in dit stadsdeel vaker aangegeven als overlast en dan voornamelijk in de Amsterdamsewijk. Schalkwijk: Opvallend in Schalkwijk is dat er meer overlast dan gemiddeld wordt ervaren van rondhangen en intimiderende sfeer, dealen van drugs, beledigen, bedreigen en inbraak. Als we alle indicatoren bij elkaar bezien, zien we dat in Delftwijk het meeste overlast wordt ervaren (28%), gevolgd door Parkwijk (24%) en Boerhaavewijk (24%). Als we de stadsdelen onderling vergelijken zien we dat in Oost en Schalkwijk het meeste overlast wordt ervaren, gevolgd door de Noord en Centrum-Zuidwest. Echter het loopt niet ver van elkaar uit een (22% resp. 18%).

U kunt de veiligheidsmonitor 2016 hier integraal lezen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.