Het is alweer even geleden dat we schreven over het nieuwe bestemmingsplan Vijfhoek, nu het vorige bestemmingsplan van 2006 dateert.

Uw wijkraad heeft een aantal malen met de verantwoordelijke ambtenaren gesprekken gehad, diverse vragen gesteld over de diverse concepten en recent ontvingen we het laatste concept-bestemmingsplan dat spoedig naar het college van B&W zal gaan.

Nadat het college dat concept met instemming heeft doorgezonden naar de raadscommissie Ontwikkeling en ook die raadscommissie akkoord is gegaan, zal het bestemmingsplan zes weken ter inzage liggen en kunt u van de gemeente een uitnodiging verwachten voor een informatieve bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan. Omdat de raad over zijn eigen agenda gaat, is het nog niet mogelijk een indicatie te geven van de behandeling in de raadscommissie. Wij zullen dat in de gaten houden en u daarover tijdig informeren.

Terzijde nog even, dit bestemmingsplan gaat over de Vijfhoek en Heiliglanden/de Kamp. De buurten Raaks en Doelen van onze wijk komen dus niet aan de orde in dit bestemmingsplan.