Het college heeft desgevraagd voor de raad een notitie gemaakt over openbare en opengestelde toiletten. Het lukt het gemeentebestuur niet goed om méér openbare toiletten te realiseren en de openbare tolitetten die er zijn zijn meestens voor heren bedoeld.

In geval van hoge nood wordt de app HogeNood geadviseerd door B&W.  Hier dat overzicht met openbare en opengestelde toiletten. B&W zoekt nog naar nieuwe opengestelde toiletten…