, ,

Hotel in de wijk? /update

Recent hadden we een overleg met de gemeente en later met projectontwikkelaar Cobraspen. We zijn op hoofdlijnen bijgepraat over de hotelontwikkelingen aan de Prins Hendrikstraat 1 en de aangepaste plannen voor de Wilhelminastraat 43a. We schreven er al eerder over.

De gemeente heeft de ontwikkeling van een hotel aan de Wilhelminastraat 43a stopgezet, mede naar aanleiding van de respons door wijkbewoners op de door ons uitgezette enquête en de beperkingen van het bestemmingsplan.

De projectontwikkelaar heeft ons verteld te willen doorgaan met de hotelontwikkeling aan de Prins Hendrikstraat 1 (ander bestemmingsplan!). De plannen zullen niet veel worden gewijzigd ten opzchte van de in januari 2019 gepresenteerde plannen. Er zal in de Leidesevaart (westzijde gebouw) een terras komen en de horeca-aktiviteiten van het beoogde hotel zullen zich beperken tot een ontbijtruimte met voor dat terras drankjes plus kleine hapjes. Momenteel vindt overleg plaats met de gemeente over die plannen. Wij horen nader van de ontwikkelaar.

Aan de Wilhelminastraat ziet de ontwikkelaar af van hotelplannen. Wel is men voornemens aan de Sophiastraatzijde, binnen de door het bestemmingsplan gegeven ruimte, een tiental appartementen (voor de verhuur?) plus 20 ondergrondse parkeerplekken te gaan realiseren.

Ook hier horen wij verder van de ontwikkelaar. Wij zien deze beide ontwikklelingen als een nieuw plan en we zijn voornemens (als de plannen nader zijn uitgewerkt) wederom de betrokkenheid bij de wijkbewoners m.b.t. de plannen te gaan onderzoeken via een enquête.

Je reacties en suggesties zijn nu al welkom!