Projectontwikkelaar Cobraspen liet ons eerder weten dat zij een vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente voor een hotel in de Prins Hendrikstraat 1. We vroegen aan Cobraspen de vergunningsaanvraag te mogen inzien, deze ligt (nu nog) niet ter inzage bij de gemeente. Je leest de aangevraagde vergunning hier. Kijk hier voor meer achtergrondinfo. De aanvraag is overigens in strijd met het aldaar geldende bestemmingsplan van de Oude Stad.

Van een wijkbewoner/lid van de erfgoedvereniging ‘Heemschut‘ ontvingen we een toelichting bij het te doorlopen proces van de aanvraag.

Omdat de beoogde hotelfunctie in dit pand niet past binnen het geldende bestemmingsplan (‘Oude Stad’ uit 2014) is een zogenaamde ‘uitgebreide procedure’ voor de aangevraagde omgevingsvergunning nodig. Dit betekent onder meer dat als B&W akkoord is met de aangevraagde vergunning, er een ontwerp-omgevingsvergunning wordt gepubliceerd. Daar is een zienswijzeprocedure (jargon voor ‘bezwaren’) op van toepassing (binnen 6 weken moeten die zienswijzen zijn ingediend).

De ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarbij behorende documenten (alles digitaal) kunnen dan voor inzage worden opgevraagd bij de gemeente. De bond Heemschut zal die t.z.t. in elk geval opvragen, beoordelen en eventueel een zienswijze indienen.

Als de definitieve omgevingsvergunning (inclusief eventuele aanpassing n.a.v. de zienswijzen) wordt afgegeven, is (weer binnen 6 weken) beroep mogelijk bij de Bestuursrechter.”

Zie hier onze eerdere berichten over dit mogelijke hotel in de wijk. Heb je vragen dan wel een suggestie? Laat het ons even weten via een mailtje. We houden je op de hoogte van het proces van de vergunningsaanvraag.