Afgelopen donderdag heeft de Raadscommissie Ontwikkeling ingestemd met de zogenoemde startnotitie van het mogelijke hotel aan de Prins Hendrikstraat. Het Haarlems Dagblad meldt dat de Raad heeft ingestemd met dit hotel, maar dat zal een abuis zijn.

De Raadscommissie heeft nu de uitgangspunten en randvoorwaarden van het vervolgproces positief beoordeeld en later zal de raad die startnotitie bespreken, mogelijk ook vaststellen.

Als de Raad instemt dan met de startnotitie, volgt er in elk geval nog een proces leidend tot een uitgebreide omgevingsvergunning (voor beroep en bezwaar ontvankelijk) voordat de ontwikkelaar kan gaan (ver)bouwen.

We houden je op de hoogte.

HD 11 april 2020