, ,

Hotel Prins Hendrikstraat? /update

We schreven eerder over onze peiling over een mogelijk nieuw hotel in de Prins Hendrikstraat. B&W heeft over dat plan een zogenoemde ‘startnotitie‘ aan de Raadscommissie Ontwikkeling voorgelegd ter bespreking. Deze notitie wordt om circa 17:50 uur besproken in die raadscommissie op 9 april. De vergadering is online te volgen. Wij hebben, met de uitslag van de enquête als basis voor dat agendapunt, ingesproken d.m.v. een brief. Publiek kan a.g.v. de bekende omstandigheden de vergadering niet bijwonen.