Ook vandaag ontvingen we weer de wekelijkse update van de verbouwingsplannen van Hudson’s Bay. Het huidige winterweer verstoort de werkzaamheden enigszins.

“Werkzaamheden komende periode

Verwarming pand

De huidige weersomstandigheden hebben de voortgang van de werkzaamheden helaas op een aantal onderdelen beperkt. Om toch alle werkzaamheden binnen de planning af te kunnen ronden, is het noodzakelijk om aanvullende maatregelen te nemen om het pand te verwarmen. Gedurende de periode dat de technische installaties nog niet volledig in bedrijf zijn, worden er aanvullende verwarmingen aan de buitenzijde van het pand geplaatst. Voor drie locaties is dit achter de bouwschutting, op één locatie is dit op de hoek Verwulft/Gierstraat. Dit zal zijn in de periode tot en met woensdag 14 maart.

Inrichting van het bouwgebied

  • Afbraak van steigers

Op woensdag 7 maart start de afbraak van de steigers. Dit is later dan gepland, en wordt veroorzaakt door het koude weer. De steigerbouwers werden door het koude weer genoodzaakt hun werkzaamheden te staken.

De steigeronderdelen die afgevoerd moeten worden, zullen worden verzameld op de laad- en loslocatie aan de Grote Houtstraat, onder de luifel. Voor deze locatie is een vergunning verleend voor laden en lossen. Er is toegestaan en ontheffing verleend om de afvoer van steigeronderdelen gedurende werkdagen, de gehele dag, uit te voeren tot en met woensdag 14 maart. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van verkeersregelaars, om zo de veiligheid te waarborgen.

  • Bouwstraat Gierstraat

De bouwstraat aan de Gierstraat zal worden aangepast, zodat vrachtverkeer dat komt lossen en laden strakker de bouwstraat in kan draaien, en daarmee de overlast voor het overige verkeer en eventuele hulpverlening (brandweer, ambulance, politie) wordt weggenomen. Om dit mogelijk te maken zal MVRO het kopschot naast Van der Pigge aanpassen en is in overleg met de gemeente bepaald dat de ANWB-paal en de betonnen paaltjes aan de zijde van Van der Pigge tijdelijk verwijderd worden. Dit zal gebeuren voor de periode tot uiterlijk woensdag 4 april 2018. Het vrachtverkeer zal onder toezicht van verkeersregelaars toegang krijgen tot de bouwstraat om de veiligheid van alle andere verkeersdeelnemers te waarborgen.

Laatste bouwwerkzaamheden

Op dit moment wordt er door MVRO gewerkt aan de laatste bouwwerkzaamheden. Op donderdag 15 maart draagt MVRO de werkzaamheden over aan Hudson’s Bay. Vanaf donderdag 15 maart zal Hudson’s Bay de dagelijkse operatie overnemen van MVRO. Hudson’s Bay verwacht dan 6 los- en laadbewegingen per dag te gaan uitvoeren, binnen de beschikbare bouwstraat.

In de periode tot donderdag 15 maart is het noodzakelijk om veel werkmaterieel en bouwafval van MVRO uit het pand af te voeren. Door de piek in logistieke bewegingen van zowel aanvoer als afvoer van materieel, zijn in overleg met de gemeente de volgende afspraken gemaakt:

De komende twee weekenden (3/4 maart en 10/11 maart) zullen de werkzaamheden in het pand in het weekend doorgaan. Op zowel zaterdag als zondag zullen er vier containers gevuld worden gedurende de dag, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt: In de bouwstraat zullen aan beide zijden van ‘aankomst goederen’ containers worden geplaatst, dus maximaal 2 containers tegelijkertijd.

Zaterdag:

  • ’s morgens wordt er gestart met het vullen van de twee containers;
  • rond 9:30 uur is er een wisselmoment van beide containers, zodat voor winkelopening en de opkomende drukte van publiek de vrachtwagens weer vertrokken zijn;
  • Na 18:00 uur is er een wisselmoment van beide containers, zodat de volgende dag direct kan worden gestart met het vullen van de containers;
  • De werkzaamheden in de bouwstraat worden dan beëindigd.

Zondag:

  • Vanaf 10:00 uur wordt er gestart met het vullen van de twee containers;
  • Rond 12:00 uur is er een wisselmoment van beide containers, zodat voor de opkomende drukte van publiek de vrachtwagens weer vertrokken zijn.

Verkeerregelaars

Er is met de gemeente afgesproken dat verkeersregelaars en beveiligers nogmaals worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij bouwpersoneel en aan- en afgaand verkeer dienen te begeleiden en aan te spreken op de afspraken.

Hijskraanwerkzaamheden
Op 19 maart wordt om 05:00 uur gestart met de opbouw van een kraan op de Botermarkt. Gedurende de dag zullen er werkzaamheden plaatsvinden om met deze kraan goederen te leveren voor de bovenste verdieping van het pand, de verdieping waar La Place komt. De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor deze kraanwerkzaamheden voor de gehele dag. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, zal de kraan worden weggehaald.”