,

In memoriam: Duveke Kalma

Op 8 september jl. is overleden Duveke Kalma. Geruime tijd was zij voorzitter van onze wijkraad. Zonder enige twijfel heeft zij met haar persoonlijke manier van optreden een flinke stempel gezet op het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk. De tijd waarin zij voorzitter is geweest, was zeker niet een makkelijke.

Duveke heeft in haar periode van lidmaatschap van de wijkraad zeer veel tijd en energie in de wijk gestoken en zij had bijzonder veel contacten binnen en buiten de wijk. Haar stijl wordt nog door velen als persoonlijk en hoogst betrokken ervaren.

Wij danken Duveke hartelijk voor al haar inzet en we condoleren haar familie en vrienden van harte met dit verlies.

Lees ter nagedachtenis in het Binnenblad van april 2018 (ook te downloaden) een mooi portret (door Ellen Vestjens) van Duveke.