In onze wijkvisie “Verkeer” beschreven we onder meer een zestal korte termijn knelpunten waarvan de verkeerssituatie op en rondom het Nieuwe Kerksplein er één van is. We hebben de afgelopen periode met de politie, ambtenaren en met twee wethouders gesproken over aldaar te treffen maatregelen.

De gemeente is voornemens een besluit te nemen over te treffen verkeersmaatregelen en het lijkt ons een goede zaak alvorens de gemeente de formele stappen gaat nemen, eerst een informatieve bijeenkomst te organiseren voor de direct omwonenden. In het geval u een brief van de gemeente heeft ontvangen over dit onderwerp, beschouwt de gemeente u als een direct omwonende/belanghebbende. In dat geval nodigen we u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op

donderdag 25 oktober van 20.00 tot 21:30 uur (volgeboekt!)

op de eerste etage van restaurant ‘de Wandelaar” (ingang aan het Nieuwe Kerksplein).

De gemeente is die avond vertegenwoordigd evenals leden van onze werkgroep Verkeer.

Er is in verband met veiligheidsvoorschriften beperkt plaats op de eerste etage van ‘de Wandelaar’ en bij te veel aanmeldingen zorgen wij voor een tweede bijeenkomst. In verband met die beperkte plaatsen vragen we u vriendelijk zich aan te melden voor deze avond. De avond van 25 oktober is geheel bezet. We zijn doende een tweede avond in te plannen. Zodra deze bekend is leest u dat hier.