De gemeente meldt ons vandaag: “Het initiatievenplatform HaarlemLink is 6 maart gelanceerd. HaarlemLink is de plek waar Haarlemmers met een initiatief voor de stad hun idee kunnen presenteren. Hier kunnen ze op zoek naar medestanders en middelen. Alle maatschappelijke initiatieven kunnen een plek krijgen op HaarlemLink, zolang ze maar bijdragen aan een socialer, prettiger en verbonden Haarlem.

HaarlemLink wordt beheerd door een onafhankelijke redactie, en heeft als doel de inwoners van Haarlem met elkaar te verbinden. De pagina met bewonersinitiatieven op platform De Groene Mug zal binnenkort verdwijnen. Op HaarlemLink is daarvoor een speciale categorie Groen & Duurzaam ingericht.”