In opdracht van de gemeente Haarlem voert Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V. meetwerkzaamheden uit aan de riolering in het centrum. Dit is onderdeel van het project Levensverlengend onderhoud Riolering om te meten hoelang het riool nog mee kan. Aanvullend reinigen en inspecteren zij het riool. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9 januari en maandag 16 januari.

Op de locaties wordt een gedeelte van de weg afgezet en begeleiden twee verkeersregelaars het verkeer. Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V. boort kleine gaatjes in de straat tot aan het riool om een stuk riool uit te boren. Deze boorkernen worden in een laboratorium onderzocht om de levensduur van het riool vast te stellen. Vervolgens worden de riolen gereinigd met hoge druk, de vrijgekomen afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Vrijwel direct daarna inspecteert een inspectiebus het desbetreffende riool met een camera. De werkzaamheden worden uitgevoerd via de aanwezige putdeksels. De werkzaamheden duren per straat hooguit een paar uur en worden uitgevoerd tussen 7.00 en 17.00 uur.

Deze werkzaamheden staan los van het regulier dagelijks onderhoud van de riolering in Haarlem.

Advies

Doordat het riool onder hoge druk wordt schoongespoten kan er rioollucht in de woning komen of kan water van de watersloten van het toilet en andere afvoeren mee omhoog komen. Het is daarom verstandig, om wanneer de reinigingswagens bij u in de buurt zijn of voor u naar werk gaat, de toiletpot dicht te doen en overige afvoerpunten in uw woning af te dichten door middel van een dop of vochtige doek. Na afloop van de werkzaamheden is het raadzaam de kranen kort te laten stromen en de toiletten een keer door te spoelen om stankoverlast te voorkomen.

Contact

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer T. de Groot van Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V. via 035 – 525 23 19