Recent heeft het college van B&W een serie verkeersbesluiten genomen n.a.v. het door datzelfde college ingestelde externe onderzoek naar onze wijkverkeersvisie.

We hebben je gevraagd wat je van die serie B&W-besluiten vond en we danken je voor de reacties. Mede op basis van die reacties en ook n.a.v. de resultaten van de enquête over dat externe onderzoek hebben we een inspraakreactie opgesteld. Hier lees je onze inspraakreactie.

Donderdag 11 juni bespreekt de raadscommissie Beheer of ze dat B&W besluit willen bespreken en als ze dat willen, wanneer ze dat dan gaan doen. Dat weten we dus donderdagavond. Het kan tot drie uitkomsten leiden: 11 juni, 18 juni en anders na het zommerreces (dan wordt het september). De raadscommissie kan ook besluiten dat B&W besluit niet te bespreken, want het betrof een collegebevoegdheid.

Wordt dus vervolgd.