Woensdag 22 maart a.s. houden we onze jaarvergadering. We nodigen u als bewoner van Vijfhoek, Raaks en Doelen van harte uit om er bij te zijn. Tijdens de vergadering hoort u waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, we kiezen de nieuwe wijkraadsleden en we denken we graag met u na over de toekomst: waarmee zou de wijkraad zich de komende tijd bezig moeten houden? En we horen graag óf en welke bijdrage u zelf wilt leveren.

Zo’n vergadering is natuurlijk ook een mooie manier om bij te praten met buren en andere bekenden. Noteert u de datum alvast?
Binnenkort ontvangt u bij het Binnenblad een enquête waarin u kunt aangeven welke onderwerpen u tijdens de vergadering wilt bespreken. Deze enquête kunt u straks ook op onze website digitaal invullen.

We ontmoeten u deze keer graag in het voormalige V&D gebouw waar nu ‘Gather‘ is gehuisvest. U bent daar op 22 maart vanaf 19.15 uur van harte welkom!