We schreven al eerder over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden hebben we een WOB-verzoek ingediend en al die bestanden hebben we bestudeerd. We zetten nu onze bevindingen op een rijtje. Binnenkort hoor je daar meer van.

Interessant is nu dat ons is gebleken, na lezing van krantenberichten én na lezing van de WOB-bestanden, dat B&W er van op de hoogte is dat er al zeven jaar een (of meer) wifisensoren in het centrum actief zijn. De opdrachtgever heeft daar blijkbaar niet met de eigenaar van de openbare ruimte (eerder gaf ons B&W namelijk aan van niets te weten) over gecommuniceerd en deze opdrachtgever heeft de gebruikers van de openbare ruimte ook niet voorafgaand om toestemming gevraagd.

Als bezoeker/bewoner van de stad word je dus gevolgd via het wifisignaal van je gsm (een uniek persoonsgegeven volgens de privacywet) zonder dat je dat weet.

B&W schrijft ons nu er wel van op de hoogte te zijn dat burgers zonder hun instemming in de openbare ruimte via hun gsm worden gevolgd, maar geeft ons ook aan daar niets aan te kunnen doen want er zijn (nog) geen juridische instrumenten om handhavend op te treden. We hebben deze week om een heroverweging van dat standpunt gevraagd. De wettelijke privacyrechten van de Haarlemse inwoners moeten bij het gemeentebestuur in vertrouwde handen zijn. Dat lukt niet door ‘niets’ te doen.

De Raadscommissie Bestuur gaat volgende week over mogelijk beleid op het toepassen van ‘sensordata’ in de openbare ruimte spreken.