Hoe kun je melden?

Als wijkraad kunnen we niet optreden tegen overlast, maar uiteraard wel luisteren naar je ervaringen en je eventueel adviseren of desgevraagd de weg wijzen. Ook schuift de wijkraad aan bij overleggen over onder andere overlast, om (onder meer) te bewaken dat afspraken worden nagekomen.

TIP 1:

Blijf overlast melden, want het systeem van de politie en handhaving werkt op basis van meldingen. Hoe meer er geb(m)eld wordt over een bepaalde situatie, hoe meer prioriteit ze daaraan kunnen geven. Ook zijn de meldingen een hulpmiddel bij het in kaart brengen van problemen. Dus: BLIJF MELDEN, hoe frustrerend het ook is als er niet direct iemand komt of reageert. Wil je zeker zijn dat je melding de wijkagent bereikt, ook als hij er niet is, vermeld dan expliciet dat je bericht bestemd is voor hem of vraag hem jou terug te bellen.

TIP 2:

Probeer overlast eerst op rustige toon te bespreken met de veroorzaker. Dat helpt vaak prima.

  • Handhaving Haarlem: via internet of telefonisch: (023) 511 49 50
  • Handhaving Haarlem : wat doen de handhavers en hoe bereik ik de meldkamer Handhaving?
  • Melden overlast bezoekers van Coffeeshop The Lounge (023) 576 58 95
  • Melden overlast 24-uurs opvang Wilhelminastraat,, (023) 206 20 20
  • Klachten/meldingen over afval, vernielingen, enz., website gemeente Haarlem, telefonisch 14 023
  • Nog makkelijker werkt de app BuitenBeter
  • Volle containers/vuil op straat: Spaarnelanden , info@spaarnelanden.nl, (023) 751 72 00
  • AirBnB. Er gelden in Haarlem diverse regels voor de tijdelijke verhuur van kamers aan toeristen. Op internet staat veel informatie, ook over het doen van (ook anonieme) overlastmeldingen.

TIP 3:

Deel je overlastmelding met onze wijkraad voor statistische doelen. Wij geven nooit jouw persoonsgegevens door. Wij krijgen via dit type berichten een beter overzicht van klachtpatronen. Ook als er niets of weinig wordt gedaan met je melding, laat het ons weten.

Het is bekend bij de gemeente en de politie dat er in de wijk een zekere mate van ‘meldingsmoeheid’ bestaat. Toch vragen we je vriendelijk te blijven melden. Het geeft enigszins het gevoel dat je ook (wederom) geprobeerd hebt er iets aan te doen. En dat is net iets meer dan alleen maar frustratie en/of irritatie.