Eind september schreven we de wethouder een brief over de onveilige Keizerstraat. De wethouder reageerde snel met het vervangen van het trottoir. Afgelopen week ontvingen we een antwoord van de wethouder op onze brief.

Waar we concreet om een onderzoek vroegen ten aanzien van de route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat i.v.m. het te zware vrachtverkeer op die route in relatie tot het erg smalle wegprofiel, spreekt de wethouder nu over een onderzoek naar een autoluwe wijk. Daar vroegen we niet om.

Omdat die brief van de wethouder bij sommige bewoners en de wijkraad nogal wat vragen opriep, schreven we een tweede brief aan de wethouder. We houden u op de hoogte.