Al weer een tijdje geleden, 25 september jl. zonden we een brief aan wethouder Sikkema over de onveilige situatie in de Keizerstraat en Barrevoetestraat.

In eerste instantie werd kort daarna het trottoir van de Keizerstraat, aan de zijde van de even huisnummers, voorzien van verdikte stoeptegels. Vandaag, 9 november, ontvingen we antwoord op onze tweede vraag in die brief.

We vroegen naar de route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat een onderzoek c.q. meningspeiling uit te voeren ten aanzien van het autoluw maken. Dat autoluw maken is op meerdere manieren mogelijk. Onder andere in 2012 was dit al een wens van het toenmalige college van B&W. En in de (concept) Structuurvisie Openbare Ruimte (evenals in het nog geldige Structuurplan uit 2005) spreekt de gemeente van een autoluw centrum. En schreven we expliciet: ons verzoek dient niet gelezen te worden als een wens om aldaar tot autoluwe straten te komen, we bepleiten een onderzoek.

De wethouder spreekt nu in haar antwoord onder meer over een autoluwe wijk, terwijl onze brief dat niet als inhoud had. De wijkraad gaat zich beraden op een reactie n.a.v. de brief van de wethouder. Wordt dus vervolgd.