Cannabis

Sinds 1 september 2015 zijn alle coffeeshops in Haarlem voorzien van het Keurmerk Coffeeshops. De afgelopen twee jaar is er vol enthousiasme gewerkt door alle deelnemende partijen: de coffeeshops, de stichting We Smoke (consumentenbelang), de Stichting Drugsbeleid, de GGD en de Stichting Mediwiet om het keurmerk goed te implementeren in Haarlem.  Dit heeft er toe geleid dat burgemeester Schneiders het keurmerk op 1 september 2015 heeft uitgereikt aan de laatste acht coffeeshops in de stad.

Het keurmerk richt zich op vijf zaken:

  • Verkoop minderjarigen: invoering deurbeleid en huisregels. Daarnaast invoering sluisconstructie zodat iedereen op ID wordt gecontroleerd. Dit kan een fysieke sluis/poort zijn of een portier.
  • Klantenzorg: aangeven productsterkte door kleurcodes (groen=licht, geel=medium, rood=sterk). Tevens voorlichtingsmateriaal over cannabisgebruik en verslaving. Ook lijst met hulpverleningsinstanties aanwezig.
  • Overlast: coffeeshop maakt elk jaar risicoanalyse. Afdeling handhaving maakt analyse overlastmeldingen. Bij overlast dient een plan van aanpak opgesteld te worden. Elk jaar moet de coffeeshop in overleg treden met de buurt/wijkraad over de overlast.
  • Training personeel: Al het personeel dient de volgende trainingen te volgen: productkennis, herkenning vals ID, omgaan agressie, overvallen, bedrijfshulpverlening.
  • Hygiëne: controle hygiëne keuken/toilet, afval, ventilatie, persoonlijke hygiëne.

Indien de coffeeshop beschikt over het keurmerk komt zij in aanmerking voor een lager Handhavingsregime van de gemeente Haarlem.

Burgemeester Schneiders zegt hierover zelf: “Haarlem mag trots zijn op dit keurmerk en de uitwerking die het heeft voor onze gemeente. Ook is er de afgelopen tijd landelijk veel belangstelling geweest voor het keurmerk. Daarnaast zijn er vanuit het keurmerk nieuwe opleidingen ontwikkeld voor het personeel van coffeeshops. Deze opleidingen worden inmiddels landelijk aangeboden aan coffeeshoppersoneel.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.