, , ,

Kwartaaloverleg coffeeshop: 16 maart

Ook dit jaar is er weer een kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op:

16 maart van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad.

Op voorstel van de gemeente is afgesproken de delegatie van de bewoners klein te houden. We horen graag van je of je wilt aanschuiven.

Heb je een melding, een vraag of een suggestie: laat die aan ons horen via het onderstaande formuliertje en we staan er bij stil tijdens het overleg op 16 maart.

Kwartaaloverleg coffeeshop december: schriftelijk
Stuur je je reactie in uiterlijk zondag 6 december 2020?