, , ,

Kwartaaloverleg coffeeshop: schriftelijk

Ook dit jaar is er een zgn. kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (sommige bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in de regel stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur (turf je ook eens welke resultaten van die voornemens gerealiseerd zijn?) en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg zou eigenlijk plaatsvinden aanstaande maandagavond. In verband met de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus zal het, evenals de vorige keer, schriftelijk plaatsvinden.

Hier lees je de ontvangen reacties van bewoners.