Sinds juni van het vorig jaar proberen diverse groepen (zoals de ondernemers van de Waarderpolder, de Haarlemse horeca, Haarlem Marketing, de winkeliers van het centrum, de cultuursector, de eigenaren van grote centrumpanden en verschillende wijkraden) het gemeentebestuur ervan te overtuigen dat onze (binnen)stad niet goed bereikbaar is.

Haarlemmers (in het centrum) gaven de gemeente tijdens het laatste omnibusonderzoek van de gemeente een 5,9 als rapportcijfer voor de autobereikbaarheid van het centrum.

De groep heeft de gemeente diverse concrete voorstellen (voor OV, fiets en auto) gedaan om de bereikbaarheid én doorstroming te verbeteren. Het bestuurlijk overleg met de gemeente verloopt moeizaam. De groep meent dat de periode van plannen maken, vergezichten opstellen en onderzoeken doen voorbij is. Het is nu tijd voor het realiseren van concrete maatregelen voor de fietsers, de buspassagiers en de automobilisten. De groei en de economische ontwikkeling van de stad vraagt er om, menen zij.

Uw wijkraad neemt, samen met de andere drie centrumwijkraden (Burgwal, Binnenstad en Heiliglanden/de Kamp), deel aan die groep van ‘023 Bereikbaar !’.

Via de website van “023 Bereikbaar !” kunt u alle correspondentie tussen die groep en het gemeentebestuur volgen.