, , ,

Maandag kwartaaloverleg coffeeshop

Ook dit jaar is er weer een kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. De sinds vorig jaar (vrijwillig) aangepaste openingstijden zijn ook dit jaar van kracht, heeft de eigenaar van de coffeeshop besloten. Maar hoe staat het met alle toegezegde zaken?

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op:

23 september van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad (gewijzigde datum).

Op voorstel van de gemeente is afgesproken de delegatie van de bewoners klein te houden. We horen daarom graag via het strookje of je ook aanwezig wilt/kunt zijn op 23 september .

Wil/kun je niet aanwezig zijn, maar heb je een melding, een vraag of een suggestie: laat die ook aan ons horen via het strookje en we staan er bij stil tijdens het overleg op 23 september. Na verzending van je bericht zie je meteen je bevestiging.

Stuur je je reactie in uiterlijk zondag 6 december 2020?