Op de hoek Gedempte Voldersgracht-Zuiderstraat rijden vrachtwagens zich met enige regelmaat klem. Verkeersborden zijn platgedrukt of van de muur gereden en een van de woningen is tot drie keer toe flink beschadigd. Door het verkeersprobleem stagneert het verdere verkeer in deze straten.

De wijkraad is met een aantal bewoners in gesprek met de gemeente en de afdeling handhaving om naar oplossingen te zoeken. Inmiddels is er ook een vervolggesprek geweest met de verkeerspolitie. Deze adviseert de gemeente namelijk voordat verkeersmaatregelen worden genomen.

Het resultaat van deze gesprekken is dat de wijkraad en de bewoners een overleg met de ondernemers van het Hortusplein willen voeren, om het probleem op te lossen. Daarbij is de inzet om het laden en lossen te concentreren op de Raaks: daar is meer ruimte, hoeven vrachtwagens niet kruip door sluip door naar de hoofdwegen te rijden en is een wat langere vrachtwagen geen belemmering. Dat betekent winst voor de wijk, de ondernemers en de transporteurs.

We houden u op de hoogte van de voortgang.

De route is overigens een van de hotspots in de verkeersvisie die de wijkraad met bewoners schrijft.