Vorige week kwam wijkwethouder Jur Botter (D’66) ’s avonds naar het gebouw van de wijkraad om bewoners van het Nieuwe Kerksplein te vertellen dat hun uitgewerkte plannen -om het plein groener te maken- niet worden uitgevoerd. Dit nieuws bracht hij na zo’n vijf jaar overleg met de bewoners te hebben gehad. Hij bracht een notitie mee van 11 A4tjes met de kaders waaraan de plannen zouden moeten voldoen en bood zijn excuses aan dat een dergelijk document er eigenlijk aan het begin van het proces had moeten liggen.

De bewoners waren hevig teleurgesteld en hebben hun verhaal gedaan aan het Haarlems Dagblad. Het HD brengt vandaag, 11 juli 2018, een verhaal over dit vreemde proces.

Uit het HD:

Gemeente zegt ’nee’ tegen plan bewoners voor groener Nieuwe Kerksplein

’Bedankt voor de moeite, maar we doen het niet.’ Dat is in het kort de boodschap die de werkgroep van omwonenden Nieuwe Kerksplein van de gemeente hebben gekregen over hun tot in detail uitgewerkte plannen voor een mooier en groener plein.

Van onze verslaggever

,,Dat is een harde boodschap”, zegt initiatiefnemer Herbert van Hasselt. ,,En dat na vijf jaar praten.’’ Ze hadden niet ‘zo maar’ een plannetje gemaakt, legt Van Hasselt nog maar eens uit. Zorgvuldig was er gekeken naar de historie van het plein, met als stralend middelpunt de door Jacob van Campen ontworpen kerk. Een gerenommeerde landschapsarchitect was in de arm genomen. Van Hasselt: ,,Er wordt in Haarlem nog al onverschillig over dit plein ge daan, wat voor mij onbegrijpelijk is. Deze kerk alleen al is zo’n belangrijk monument.’’

Het kerk gebouw dat Van Campen halverwege de zeventiende eeuw ontwierp ter vervanging van de oude St. Annakapel – waarbij de toren van de oude kerk overigens bleef staan – was het eerste stenen gebouw dat speciaal voor protestanten werd gebouwd. Bij het ontwerp baseerde Van Campen zich op de Tempel van Jeruzalem, althans het beeld dat er destijds van dat heiligdom bestond. Van Hasselt: ,,Dan ga je dus drieduizend jaar terug in de cultuurgeschiedenis. Als je binnen in die prachtige kerk hebt rondgekeken en je loopt naar buiten, krijg je een klap in je gezicht. Het plein is kaal, verlaten, onverzorgd en versteend.’’

Dat moest dus anders kunnen. En zo kwam, in overleg met buurtgenoten, een plan op tafel met bloemenperken, fruitbomen en een rondgang in de vorm van een half verhard pad. ,,Wethouder Jur Botter was ook best enthousiast toen hij hier op bezoek was”, herinnert Van Hasselt zich.

Afgelopen week kwam echter de boodschap dat de gemeente niet verder wil met de ideeën die de werkgroep heeft ontwikkeld. De wethouder is het de initiatiefnemers persoonlijk komen vertellen.

,,Belangrijkste reden is dat zo wel het plein als de kerk een grote historische waarde hebben en dat het plein een functie heeft als stadsplein, dat de buurt te boven gaat. Het voorstel van de initiatiefgroep hield hier onvoldoende rekening mee”, laat de gemeente weten. Wel wil de gemeente het plein aankleden met wat ze noemt ‘hoogwaardige bloembakken’. Op langere termijn kan er gedacht worden aan het autoluw maken van het plein. Van Hasselt: ,,We hebben door de jaren heen allerlei redenen gehoord waar om een en ander zou kunnen of niet wenselijk zou zijn. De argumenten waren niet al tijd even eenduidig, zo gezegd. Mijn indruk is, dat het voor al om geld gaat. Op zich kan ik daar begrip voor hebben. Maar zeg dat dan.’’

De werkgroep houdt onder tussen niet op. Van Hasselt: ,,We gaan gewoon door en blijven in gesprek. Er zit al zo veel werk in.”

Aldus het Haarlems Dagblad van 11 juli 2018.