Recent schreven we over ervaringen van de Wijk-op-Groen groep Wilsonsplein. Ook bewoners rondom het Nieuwe Kerksplein schreven ons over hun recente ervaringen met het (trachten te) vergroenen van het Nieuwe Kerksplein.

“De initiatiefgroep Wijk op Groen Nieuwe Kerksplein had op 6 maart jl. een gesprek met ambtenaren en wethouders over de mogelijkheden hun project weer vlot te trekken. Hierna hun verslag.

Op een zonnige maar koude dinsdag, 6 maart, sprak een aantal bewoners en leden van de werkgroep Nieuwe Kerksplein Wijk op Groen met de wethouders Jur Botter (D66), Cora-Yfke Sikkema (Groenlinks) en drie ambtenaren. Dat was nodig. De initiële plannen van de werkgroep zoals gepresenteerd aan de buurt in september 2016 staan nog in de koelkast. Maar niemand kan ontkennen dat de huidige staat van ons prachtige plein in Haarlem uitnodigt tot van alles, van het dumpen van klein en grof afval, tot een parkeerplaats voor vele fietsen, scooters en hangjongeren. Ons idee blijft, geef het plein haar groen terug, maak het uitnodigend en bruikbaar voor iedereen en laat de Nieuwe Kerk weer stralen.

De werkgroep heeft al twee jaar terug deze wens geuit en we zijn samen met de gemeente en bewoners uit de Vijfhoek het participatie traject ingegaan. Braaf deden wij keer op keer ons huiswerk maar uiteindelijk liepen we behoorlijk vast. De gemeente had in die tijd een wisselende houding, soms positief soms proefden wij desinteresse. Het samenwerken was lastig en van het pleinontwerp bleef maar weinig overeind staan. Het is nu duidelijk dat ons ontwerp niet, of slechts gedeeltelijk, uitgevoerd kan worden. We waren als werkgroep daarom goed voorbereid op het gesprek van 6 maart met de gemeenteambtenaren.

De locatie voor dit gesprek was uiteraard het Nieuwe Kerksplein, Herbert van Hasselt, oud-directeur Oude Kerk in Amsterdam, lid van onze werkgroep, gaf ons allen een rondleiding. Vanuit de Nieuwe Kerk het plein op. Het verveelt nooit zijn historische verhalen te horen. In de Nieuwe Kerk hebben wij ons gesprek voortgezet. Ruim een uur hebben we gesproken met de ambtenaren en wethouders. Soms positief, soms werden we uitgedaagd. De kink in de kabel is voornamelijk dat het participatietraject zoals dat tot nu toe uitgevoerd is binnen het kleinschalige Wijk op Groen project voor het historische plein niet wenselijk is. In een andere vorm, co-creatie, kunnen we volgens de wethouders beter gaan samenwerken met de gemeente. Zijn we terug bij af, gaan we door met deze nieuwe inzichten en wat gaat het ons brengen? Gestaag gaan we door. We geven niet op. Samenwerken levert hopelijk op dat we ons plein groen en adembenemend mooi gaan maken, voor de bewoners van de Vijfhoek, de kerkgangers, voor de vlinders, de bijen en ook voor de verdwaalde passant.

We houden u op de hoogte en zullen u op een passend moment verder informeren over de plannen!

Heleen, Caroline, Paul, Tineke, Stan, Saskia, Herbert, Daan”