, ,

Nieuw hotel in de wijk? /update 24 april

Gisteren werd de startnotitie over een mogelijk hotel in de Prins Hendrikstraat besproken in de gemeenteraad. Wij hielden een enquête over die mogelijke ontwikkeling.

De PvdA Haarlem doet op FB verslag: “Op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Wilhelminastraat wil ontwikkelaar Cobraspen een hotel met horeca vestigen. De PvdA en andere partijen zijn bezorgd dat dit bouwen voor leegstand is omdat er de komende jaren veel minder toerisme te verwachten is door de economische gevolgen van de coronacrisis. Uit een enquête van de Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem bleek dat er ook meer steun zou zijn voor andere functies.

De PvdA stelde als compromis voor de hotelfunctie te beperken tot 50% van de bruto vloeroppervlakte en de rest op te vullen na consultatie van de omgeving.

De PvdA kreeg helaas alleen steun van Actiepartij, Jouw Haarlem en de SP. Het amendement werd daarmee verworpen. Wij namen ons verlies en stemden – net als de meerderheid van de raad – vervolgens vóór de startnotitie en hopen dat de leegstand meevalt en er een mooie ontwikkeling komt voor de buurt en onze stad.”

We danken, namens de bewoners, deze poging van de genoemde vier fracties. Het collegeprogramnma spreekt meer over “wonen, wonen en wonen” dan over “meer hotels in het centrum”.

Deze “race” is nog niet gelopen. De startnotitie is nu aanvaard. Er is nog een aantal zaken door de ontwikkelaar te produceren die door de gemeente getoetst gaan worden. Deze besluiten zijn voor een mogelijk beroep en bezwaar vatbaar. We houden je op de hoogte.