Het college van B&W heeft eind vorig jaar een voorstel gelanceerd met betrekking tot het aanpassen van het hotelbeleid. Er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied gaande in de stad dat men aangepast hotelbeleid wil gaan hanteren.

Op de website schrijft de gemeente: “Elk jaar komen er meer bezoekers naar Haarlem. Er komen hotelkamers bij en de particuliere vakantieverhuur, zoals Airbnb, groeit flink. Gemeente Haarlem heeft hiervoor nieuw beleid gemaakt. 

Nieuwe hotels zijn welkom, maar wel meer regie en invloed

Gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat nieuwe hotels zich kunnen vestigen. Ook willen we controle houden op de groei van de omvang, kwaliteit en spreiding van de hotels. Met het nieuwe beleid kan de gemeente beter beoordelen wat de meerwaarde van een nieuw hotel voor de stad is. Daarnaast wil de gemeente mogelijke overlast kunnen tegengaan, ook bij particuliere vakantieverhuur. Bewoners hebben met het nieuwe beleid meer invloed op de vestiging van nieuwe hotels dan voorheen.”

Tot 1 maart jongstleden kon er worden ingesproken op dat mogelijk nieuwe beleid. Omdat er plannen bestaan bij een projectontwikkelaar ook in onze wijk een nieuw hotel te ontwikkelen kregen wij veel reacties van wijkbewoners en hebben we een enquête opgesteld.

Mede op basis van die reacties van bewoners stelde de wijkraad een inspraakreactie op n.a.v. de voornemens van de gemeente. Ook hebben diverse wijkbewoners een inspraakreactie ingediend bij de gemeente. We wachten de reactie van de gemeente op onze inspraakreactie af en we houden u op de hoogte.

[pdf-embedder url=”https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2019/03/190228-inspraakreactie-WR-VRD-m.b.t.-concept-hotelbeleid.pdf” title=”190228 inspraakreactie WR VRD m.b.t. concept-hotelbeleid”]