190228 inspraakreactie WR VRD m.b.t. concept-hotelbeleid