, , ,

Nieuw plantvak Raamvest/Korte Annastraat /update

Van de gemeente hoorden we vandaag dat er binnenkort een plantvak (met sierheesters en andere vaste planten) zal worden aangelegd op de Raamvest ter hoogte van de Korte Annastraat. Ook zullen op die locatie de trottoirbanden van de Raamvest worden opgehoogd.

Deze maatregelen hebben tot doel ander verkeer dan voetgangers het lastiger te maken de Korte Annastraat vanaf de Raamvest in te rijden. Bovendien kan het regenwater gemakkelijk de grond inlopen. Zo is er minder kans op een volgelopen straat bij zware regenval. Hierdoor wil de gemeente de Korte Annastraat veiliger en groener maken.

Een en ander is nog onderdeel van het eerdere besluit het gebied van de Popelingstraat, Korte Annastraat en de Oude Raamstraat tot voetgangersgebied te verklaren.

De gemeente zal omwonenden per brief informeren.

Noot van de bewoners:

Het besluit tot aanpassen naar voetgangersgebied is een bewonersinitiatief geweest (en loopt inmiddels 4 jaar…..), inclusief het veranderen van de inrit Korte Annastraat vanaf de Raamvest om het scooters – de aanleiding van het bewonersinitiatief – moeilijk(er) te maken de Korte Annastraat in te rijden. Weliswaar is het aantal scooters gedaald sinds het verkeersbesluit is ingevoerd, maar nog steeds teveel scooters rijden (soms te hard) de Korte Annastraat in. Hopelijk wordt dit groene perk een aanvullende ‘hindernis’ voor de scooters. Blijft het issue van inrijdende scooters vanaf het Nieuwe Kerksplein, en in mindere mate scooters in de Oude Raamstraat.

Maar ere wie ere toekomt: het is een idee van de gemeente om er een groen perk van te maken. Zo blijft er ook een mooie(re) zichtlijn vanuit de Korte Annastraat naar (het groen langs) de Raamgracht. helemaal goed wat mij betreft!