We onderzoeken of er interesse bestaat voor een nieuwe buurtfietsenstalling. Kijk hier maar. Sinds de peiling open staat zijn er, vrijblijvend, ruim 120 fietsen voor deze nieuwe stalling in de wijk aangemeld. De gemeente is desgevraagd in beginsel bereid voor deze buurtstalling -bij een uitgewerkt plan- een investeringssubsidie beschikbaar te stellen. Dat vinden we goed nieuws!

Onze peiling om de interesse te meten, blijft nog even open staan. Binnenkort hoor je meer over de voortgang van de plannen. Je kunt je via het eerder getoonde linkje nog aanmelden!