,

Nieuwe buurtfietsenstalling? /update

We onderzoeken of er interesse bestaat voor een nieuwe buurtfietsenstalling. Sinds de peiling open staat zijn er, vrijblijvend, ruim 120 fietsen voor deze nieuwe stalling in de wijk aangemeld. De gemeente is desgevraagd in beginsel bereid voor deze buurtstalling -bij een uitgewerkt plan- een investeringssubsidie beschikbaar te stellen. Dat vinden we goed nieuws!

Zodra de eigenaar van het pand voldoende is gevorderd, hoor je meer over de voortgang van de plannen.