Het toegangsbeleid voor bevoorrading in de voetgangersgebieden van het centrum is door het college herzien.

Samen met diverse partners uit het centrum, waaronder uw wijkraad, is een nieuw en duurzamer beleid ontwikkeld. Met de nieuwe regeling krijgen duurzame voertuigen een stimulans door ruimere toegang tot het voetgangersgebied. Tegelijkertijd heeft het college besloten dat alle huidige ontheffingen worden hertoetst aan het nieuwe beleid.

Het B&W besluit heeft zes weken ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. Er zijn geen reacties ontvangen. Binnenkort zal door het college een voorstel tot invoering aan de raad worden voorgelegd. Indien de raad instemt zal het nieuwe beleid in 2018 worden ingevoerd.

Dit nieuwe beleid is één van de projecten van de gemeentelijke projectgroep “Stedelijke Distributie”. Uw wijkraad vertegenwoordigt in die projectgroep de centrumwijkraden. Er wordt ook gewerkt aan een pilot om de aan -en afvoer van internetbestellingen van bewoners en ondernemers, naar één centraal punt in het centrum, mogelijk onze wijk, te vervoeren. We houden u op de hoogte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.