, ,

Nieuwe lokatie voor de coffeeshop? Help je mee?

Tijdens het laatstgehouden kwartaaloverleg spraken wij onder meer over de voorgenomen verhuizing van coffeeshop ’the Lounge’.
Dat blijkt al een tijdje een complex proces te zijn, zowel voor de eigenaar van de coffeeshop als ook voor de gemeente. De gemeente ondersteunt dit zoek proces door, met behulp van een makelaar, mee te zoeken naar een andere, meer geschikte lokatie.

Mogelijk wil je ook meehelpen met het zoeken naar een andere lokatie?

De eigenaar heeft voor die nieuwe lokatie het volgende profiel: een pand in het centrum van tenminste 250m2 oppervlak aan een doorgaande route met parkeergelegenheid en dat pand dient in het bestemmingsplan een horecabestemming te hebben.

Je kunt je suggesties (waarvoor dank!) aan ons doorgeven.

(deze hulpvraag is afgestemd met de eigenaar van 'the Lounge')