In de Veiligheidsregio Kennemerland is sinds 10 augustus jl. een nieuwe noodverordening (de 10e alweer…) van kracht waardoor aangekondigde aanscherpingen in werking zijn getreden. Dit betekent onder meer dat horecagelegenheden moeten werken op basis van reservering, een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren.

Onderwijsinstellingen moeten hun introductieactiviteiten voor studenten zoveel mogelijk online organiseren. Fysieke activiteiten zijn in principe niet toegestaan. De voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland kan ontheffing verlenen van dit verbod, onder strikte voorwaarden. Alleen kleinschalige activiteiten zijn mogelijk, gericht op studie of sport, tot uiterlijk 22:00 uur en zonder dat er alcohol genuttigd wordt.

Verder is in noodverordening de aanvullende mondkapjesverplichting als optie opgenomen, zodat deze – wanneer nodig – ingezet kan worden.

De volledige noodverordening kun je hier downloaden.