In onze veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf 21 augustus jl. een nieuwe noodverordening. Dat is nummer 11 van de reeks. Deze noodverordening geeft uitvoering aan een ministeriële aanwijzing, waarin alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo, worden verboden. In de laatste noodverordening was dit verbod al opgenomen, maar nog niet volledig. De noodverordening is om die reden aangepast.

De voorzitter van de Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen van dit verbod op voorwaarde dat de bijeenkomsten gericht zijn op studie, sport of kennismaking en kleinschalig zijn. Bovendien mogen de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur en geldt er een verbod op het drinken van alcohol. De mededelingen van het kabinet tijdens de persconferentie van vorige week, gaven geen aanleiding tot andere wijzigingen in de noodverordening.

De volledige noodverordening kan hier worden gelezen/gedownload.