Op vrijdag 18 september jl. heeft het kabinet, in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s, specifieke maatregelen afgekondigd om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. De veiligheidsregio Kennemerland (waar wij in wonen) is één van de zes regio’s waarbij de besmettingen toenemen.

In de regio Kennemerland is daarom vanaf zondag 20 september om 18.00 uur een nieuwe noodverordening van kracht waarmee de specifieke maatregelen formeel geregeld zijn.

Kennemerland legt de focus op aanvullende maatregelen bij scholen, zorginstellingen en het voorkomen van illegale feesten. Dit laatste door gebieden aan te wijzen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn.

Lees hier de 13e noodverordening.