, ,

Nieuws uit de wijkraad en ander nieuws

 Gratis (netwerk)evenementen en trainingen

In de stad zijn diverse gratis (netwerk)evenementen en trainingen die interessant zijn voor initiatiefnemers of geïnteresseerden die hier raakvlakken mee hebben. Een aantal interessante evenementen en trainingen op een rij.

Houdt voor meer aanbod de websites van de Initiatievenschool en de Vrijwilligersacademie in de gaten.

Fietsparkeren bij de Raaks buiten de klemmen en vakken is straks verboden

Bij de oplevering van Raaks III wordt een inpandige fietsenstalling voor 950 plekken gerealiseerd. Naar aanleiding van een verzoek van de wijkraad wordt in de Algemene Politie Verordening (APV) vastgelegd dat er, wanneer de fietsenstalling open gaat, buiten de voorzieningen (klemmen, vakken, stalling) geen fietsen meer mogen worden gestald.

De wijkraad heeft op 11 januari (digitaal) vergaderd

Daarbij zijn o.a. de jaarstukken (2020  en 2021) vastgesteld. Er zijn 2 nieuw aspirant-leden: Bob Crezee en Maarten Kleinman. Jan Geerts neemt momenteel de voorzitterstaken op zich en Jenne Olijve het penningmeesterschap. We verwachten uiterlijk eind maart via mail/enquête de jaarvergadering inclusief verkiezingen te kunnen houden. De meest actuele onderwerpen voor de wijkraad zijn op dit moment “Plan B” en het scheiden van afval.

Voor alle onderwerpen kunt U ons mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Zie verder de volgende links: