Al het nieuws uit de wijk

Overzicht meldingen bij de politie (medio sept20)

Ook over de afgelopen periode (iets ruimer dan gewoonlijk i.v.m.…
16 september 2020/door wrVRD

Wanneer mogen we inspreken?

In het Haarlems Dagblad lazen we op 15 september jl. een bericht…
16 september 2020/door wrVRD

Geen wijkdiner dit jaar…

De maand november staat bij ons in het teken van het wijkdiner.…
15 september 2020/door wrVRD

Notulen wijkraad 9 maart 2020

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts…
15 september 2020/door wrVRD

In memoriam: Duveke Kalma

Op 8 september jl. is overleden Duveke Kalma. Geruime tijd was…
10 september 2020/door wrVRD

Problemen in de Gierstraat?

Tijdens de laatstgehouden raadscommissie Beheer werd gesproken…
7 september 2020/door wrVRD

Wilhelminastraat op de schop- alternatief Gierstraat?

Vorige week deden we met andere wijkraden mee aan een verkennend…
6 september 2020/door wrVRD

16 Reacties overleg coffeeshop /update

In september is er weer een driemaandelijks overleg over de situatie…
6 september 2020/door wrVRD

Nieuwe noodverordening (nr. 12) van kracht

Sinds 3 september is een nieuwe noodverordening in onze veiligheidsregio…
5 september 2020/door wrVRD

“De Vijfhoek wordt autoluw”

In het Haarlems Dagblad van 26 mei 2018 verscheen een interview…
2 september 2020/door wrVRD

Reacties van de fracties over het wijkverkeer /eindspurt?

We zonden op 2 juli jl. alle raadsfracties onze inspraakbrief…
1 september 2020/door wrVRD

Is je privacy op straat bij B&W in goede handen?

We schrijven sinds begin december 2019 over 'wifitracking' in…
31 augustus 2020/door wrVRD

Digitale nieuwtjes: container vol? Plus: ‘Mijn Haarlem’

Even kort twee digitale nieuwtjes. Eentje van Spaarnelanden en…
28 augustus 2020/door wrVRD

Ons Binnenblad (jrg. 33 nr. 196) is uit!

Het laatstverschenen nummer van het Binnenblad lag dit weekend…
26 augustus 2020/door wrVRD

Je wordt al 7 jaar stiekem in de stad gevolgd…

We schreven al eerder over 'wifitracking' in de openbare ruimte…
25 augustus 2020/door wrVRD

Verkeersmaatregelen in RC Beheer; laatste kans

Donderdagavond 3 september (vanaf ca 20:15 uur) zal de Raadscommissie…
25 augustus 2020/door wrVRD

Nieuwe noodverordening (nr 11) van kracht

In onze veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf 21 augustus…
24 augustus 2020/door wrVRD

Kwartaaloverleg coffeeshop september. Dood paard?

Ook dit jaar is er een zgn. kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt…
24 augustus 2020/door wrVRD

Wil je de gemeente helpen met geld verdelen?

Ook in 2020 heeft gemeente een budget van €230.000 beschikbaar…
20 augustus 2020/door wrVRD

Nieuwe noodverordening (nr 10) van kracht

In de Veiligheidsregio Kennemerland is sinds 10 augustus jl.…
20 augustus 2020/door wrVRD
© Copyright - Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen - Foto's: Eric Oudendijk, Theo Molenaar, Pauline de Senerpont Domis