In onze veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf, woensdag 14 oktober 2020, om 22.00 uur een nieuwe noodverordening. Hierin zijn de landelijke coronamaatregelen, die het kabinet heeft aangekondigd, formeel geregeld. Het doel van de maatregelen is het aantal sociale contacten en reizen te beperken en hiermee de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor gebouwen van groot regionaal belang wordt nu geen uitzondering meer gemaakt op het maximale aantal van 30 personen in binnenruimtes. Daarmee komen de ontheffingen, die een aantal culturele instellingen in deze regio eerder kregen, te vervallen. Verder blijven de recreatiegebieden in Kennemerland ’s nachts verboden terrein, om illegale feesten tegen te gaan.

Lees hier die 15e noodverordening.