In de noodverordening, geldend in de veligheidsregio Kennemerland (waar Haarlem deel van uitmaakt) is per 20 juni jl. een extra artikel opgenomen. In dit artikel staat dat Schiphol verplicht is maatregelen te nemen, zodat passagiers op de luchthaven zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en personeel kunnen houden. Wanneer deze regel niet of moeilijk kan worden gehanteerd, bijvoorbeeld vanwege ruimte gebrek, is elke passagier van 13 jaar en ouder verplicht om een niet–medisch mondkapje te dragen.

De noodverordening (nummer 7 inmiddels) zoals deze nu geldt, is hier na te lezen en te downloaden.