Notulen vergadering wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, 13 maart 2017

Aanwezig: (aspirant) wijkraadsleden Bert Gijrath, Jan Teitsma, Dick Smit, Wout Vogelesang, Elena Nastase, Ferdinand Pronk, Els Clement (deels) en geïnteresseerde bewoners Hülya Durgun en Rutger Spiering.

Afwezig: (mk) Jan-Willem; (zk) Jochem

 

  1. Opening

Hartelijk welkom aan Hülya Durgun. Ze woont al een tijd in de wijk en kwam hier vanuit Zeeland. Is stewardess. Wil iets in/voor de wijk gaan doen. Kan de wijkraad zijn of het Binnenblad.

Els stopt als notulist. We besluiten haar taak bij toerbeurt over te nemen. Ferdinand start.

  1. Informatie-uitwisseling

Geen informatie van de wijkagent door afwezigheid Jochem.

Het inloopuurtje trok geen bewoners. Wel vertegenwoordigers van Trots, Binnenblad en afd. Handhaving.

  1. Notulen vorige vergaderingen

Juiste spelling: Sander van de Raadt

Verder akkoord.

  1. Wijkraad

Draaiboek, Powerpoint, film, financiële stukken jaarvergadering doorgenomen. Het weekend voor de jaarvergadering gaan we met een ploeg uitnodigingen flyeren.

Wout wil secretaris worden. De wijkraad stemt in met zijn benoeming na de jaarvergadering. Applaus!

Jochem en Jan-Willem zijn er helaas niet. Zij hielden de schouw in oktober 2016. We nemen de resultaten (mits nog relevant) van de wijkschouw oktober 2016 mee in de wijkschouw 2017. Die houden we op 12 mei (19:30 uur) met een andere aanpak. Aankondigen in het Binnenblad (verschijnt 20 april).

Ferdinand maakt een update voor het communicatieplan. Verzoek: mail je gegevens voor het smoelenboek op de website!

Werkwijze en taakverdeling wijkraad

Afspraak: de taakverdeling is leidend bij het bepalen wie naar bijeenkomsten gaat.

We actualiseren de taakverdeling en we bespreken de werkwijze van de wijkraad na de jaarvergadering.

  1. Wijk op Groen (bespreken stand van zaken)

Er is recent een groep in de Lange Raamstraat gestart met steun van Jelle Fekkes. Er is nog subsidie beschikbaar voor meer groepen. Besteden we aandacht aan tijdens de jaarvergadering.

  1. Binnenblad

Hans Smit en Jan Hoving lichten de stand van zaken toe. Grote lof voor het blad (en de bezorgers) vanuit de wijkraad, zowel voor de inhoud als de financiering van het blad. We verlengen het mandaat voor 2018 (incl. de bijdrage van de wijkraad aan het Binnenblad in dat jaar).

  1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden

Met andere centrumwijkraden zijn we tegenstander van het parkeerreferendum. Verbeteringen worden teniet gedaan, er gaat veel tijd verloren en het referendum kost veel tijd en geld.

  1. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering: 10 april 2017, 19.00 uur.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.