Notulen van de Wijkraadsvergadering op 2 november 2015

 

Aanwezig:         Arjan van Minderhout (voorzitter),  Maaike Beun (penningmeester) , Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/notulist), Renée van ’t Veer (kandidaat wijkraadslid)

 

Afwezig:              Jochem Koetsveld (ziek), ), Michiel Wijn(politie/wijkagent) vakantie

 

  1. Opening

Arjan opent de vergadering.

Agendapunt Politiezaken komt te vervallen in verband de afwezigheid van Michiel. Arjan meldt dat er geen noemenswaardige zaken zijn.

 

  1. Notulen en actielijst van 5 oktober 2015

      De notulen worden goedgekeurd.

 

Naar aanleiding van de notulen worden onderstaande zaken besproken.

 

OOC

Tot verbazing van Arjan is gebleken dat de vergaderingen van het OOC niet langer maandelijks maar tweemaandelijks plaats gaan vinden. Jan Luys vraagt zich af of hierover is gediscussieerd. Arjan heeft Hein Terwindt al gemaild hierover en zal ook contact met Ingrid Hamer opnemen.

 

24-uurs opvang

Jan Luys vraagt zich af of het klopt dat alle klachten bij Querido gemeld moeten worden.

Arjan antwoordt dat dit klopt. Als het geen klachten zijn door bewoners van de opvang zal Querido de selectie maken waar de meldingen wel naar toe moeten. Ook kunnen bewoners zelf bepalen dat wanneer het overlast is van anderen de melding naar Handhaving gaat.

Er is een brief aan de buurtbewoners gestuurd.  Er komt een gesprek op 12 november 2015.

 

Algemene schouw

De gerubriceerde lijst naar aanleiding van de rondleiding van Jochem en Jan Willem wordt gemaakt. Arjan wil deze lijst graag bespreken op de OOC van december.

 

Takenlijst

Deze wordt besproken en aangevuld c.q. gecorrigeerd door Bert. De definitieve versie volgt.

 

Deadlines Binnenblad

Copij inleveren voor de 15e van iedere oneven maand.

Copij sturen naar redactie.binnenblad@gmail.com.

 

Schouw verkeer vrachtwagens

Is gedaan. Het vrachtverkeer zal niet meer via het Wilsonsplein gaan. Hiertoe zullen een aantal verkeersborden verwijderd en nieuwe worden geplaatst.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt

 

 

 

 

 

 

  1. Wijkraad

 

Haarlemse Horeca

Maaike meldt dat er veel horecazaken bijkomen nu de crisis in bedwongen.

Arjan is gastheer op een bespreking 5 november a.s. om 10.00 uur in het wijkgebouw.

Jan Luys meldt dat er al een gesprek is geweest met Gijs Wanders en Patrick Elferinkg op

22 oktober j.l.

Komt op agenda voor de vergadering van 7 december 2015.

 

Wijkdiner en Kerstborrel

Op het moment van  keuze door te laten gaan waren er 56 aanmeldingen. Laterzijn er nog een paar binnengekomen, maar het vereiste aantal van 80 personen is niet gehaald, gaat helaas niet door. Arjan en Els hebben degenen, die zich al aangemeld hadden, geïnformeerd. De Kerstborrel vindt zoals vermeld 14 december plaats in de Wandelaar.

 

Gasthuisstraat bevoorrading

De bedrijven in de Barrevoetestraat zijn middels een brief van Ingrid Hamer geïnformeerd.

Volgende fase is dat het plan in werking kan treden.

 

      Wijk op Groen

  • Arjan heeft een gesprek bij Spaarnelanden gehad, met o.a. Laurina van Dam. De afspraak is gemaakt dat iedere actie na nu via de Wijkraad loopt.
  • Flyer is verspreid door Groep Nieuwe Kerksplein Groen.
  • Na de vergadering presenteren Jelle en Annemarie een concept van hun visie. Arjan spreekt, ook namens de leden, zijn waardering uit over de gedegen onderbouwde concept-visie.

 

  1. Rondvraag/mededelingen

Jan Luys zal met Renée bespreken welke taken zij van hem kan overnemen.

Verder wil Renée zich beschikbaar stellen als vliegende keep.

 

Jan Willem vraagt wie de selectie doet voor de keuze om artikelen te plaatsen op de site.

Arjan: dit zal ondergebracht worden in de takenlijst

 

 

Volgende reguliere vergadering is 7 december 2015 om 19.00 uur

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.