Notulen van de Wijkraadsvergadering op 4 april 2016

 

Aanwezig:            Arjan van Minderhout (voorzitter),  Jochem Koetsveld (secretaris) , Maaike Beun (penningmeester), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Inge Crul (Binnenblad)

Afwezig       :                          Michiel Wijn (politie/wijkagent)

 

 1. Opening

Arjan opent de vergadering en heet  een ieder welkom.

 

 1. Notulen en actielijst van 7 maart 2016

Blz.1:

Volgens Michiel wordt de paal van de Zuiderstraat komende week geplaatst. Het vermoeden ontstaat dat Michiel de paal van Gasthuisstraat bedoelt. Arjan vraagt dit na.                Inge meldt dat wat betreft de Gasthuisstraat er op 13 april een hoorzitting komt over de vergunning van de Dekamarkt. De bewoners hebben bezwaar aangetekend.

Blz. 2:

Jan Luys meldt dat de website Haarlemparkeert.nl genoemd onder het kopje Fietsparkeren betrekking heeft op Autoparkeren.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt.

 

 1. Politiezaken

Arjan leest de berichten van Michiel voor.

Daklozenopvang

Per 1 april wordt de daklozenopvang bij Bakenessergracht gesloten. Diverse instanties voeren overleg hierover.

 

24-uurs opvang

Overlast met name bij de garage Raaks door de 5 à 6 zorgmijders wordt streng aangepakt.

 

Lounge

Er zijn geen meldingen geweest. Een paar digitale foto’s zijn door bewoners gestuurd.

Nu is het stil.

 

Inbraken

Er zijn minder inbraken in de wijk waarschijnlijk doordat een groep is vastgezet

 

 1. Gemeente zaken/Wijkraden

 

       Schouw         

Er komt binnenkort een schouw met betrekking tot de veiligheid in de buurt. Arjan zal ons hierover informeren.

 

       Evenementen

Arjan heeft een gesprek gehad met Chantal Baas en haar assistente. Op het Nieuwe Kerksplein komen geen grote evenementen. De kleinere evenementen blijven bestaan.

 

      

 

 

       24 uurs opvang

Er komt een aparte bespreking met de Gemeente, Querido en de winkeliers van de Raaks.

De winkeliers zijn tegen het meebetalen van extra beveiliging. Inge is geweest naar de laatste bespreking, veel bewoners hebben ernstige problemen door de overlast.

 

Eventuele aanslagen

Bert constateerde dat er bij de ingang van Albert Heijn een heleboel tassen van scholieren lagen. Dit is een gevaar voor bomaanslagen, er kan zo een verdachte tas tussen gelegd worden.

 

Afhandeling mails

Jan Luys heeft mails van onderstaande instanties ingebracht en vraagt zich af of deze adequaat en snel worden afgehandeld.

 • Wijkgericht geestelijke gezondheidszorg
 • Groen participatieraad
 • Steenbreek
 • Hofjes brigade

Hier wordt aandacht aan besteed.

 

Wijk op Groen

       Algemeen:

 • Er is voor 9 projecten subsidie aangevraagd, voor 2 projecten is al subsidie toegekend.
 • Voor het project Zuiderstraat : ‘Groen gecombineerd met kunst’ loopt een aanvraag.

 

       Nieuwe Kerksplein:

De groep heeft de hulp van Jelle Fekkes ingeroepen en er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Jelle was in zijn feedback positief. Wat betreft de hulp van Jelle zal er voor de financiering hiervan een aanvraag gedaan moeten worden bij de Wijkraad. DeWijkraad zal de aanvraag beoordelen.

 

Wijkschoonmaakop 30 april

Jan Willem regelt de poster. En wordt een inlegvel bij het Binnenblad gevoegd.

 

Jaarvergadering

Posters en flyers zijn door de leden verspreid. Maaike meldt dat de nodige zaken zijn geregeld. De borrel is in de Wandelaar. Jan Willem verzorgt de power point-presentatie

 

Betemmingsplan Vijfhoek/Heilige Landen

is digitaal in te zien bij ruimtelijkeplannen.nl of online bij het bouwarchief in de publiekshal.

 

Budgetten van de Wijkraden

De werkgroep is bezig een raadsvoorstel voor te bereiden om de budgetten op een andere manier vorm te geven. Het voorstel moet in de loop van mei klaar zijn

 

Verslagen OOC en CMG

Worden per mail aan ons zonder bijlagen gestuurd. Bijlagen kunnen zo nodig bij Arjan opgevraagd worden.

 

Haarlemmer

Bert meldt dat in de Haarlemmer op de voorpagina bekend is gemaakt dat er een jaarvergadering va n Wijkraad Binnenstad plaats zal vinden. Wellicht ook een idee voor ons voor het volgend jaar.

 

       Contactpersoon Buuv

Bert wordt verder geïnformeerd door Maaike.

 

      

       Paal Gasthuisstraat

Inge wil hier via politieke kanalen nog vragen stellen omdat de paal duurder is dan gemeld en er ook jaarlijkse onderhoudskosten zijn. De financiering hiervan komt voor rekening van het  Leefbaarheidsbudget.

 

Binnengekomen bericht

Arjan meldt dat er een ingekomen bericht is van Rob Spil inzake de paal bij het Boerenplein.

Er is geen goede communicatie tussen Gemeente en bewoners. Arjan heeft een verkorte versie aan Ingrid Hamer gestuurd met vragen. Jan Luys is gevraagd dit te monitoren.

 

 1. Rondvraag c.q. mededelingen

Inge

 • vindt het digitale rapport Wijk op Groen moeilijk te vinden. Jan Willem kijkt hiernaar
 • Inge meldt dat komende zondag in het ABC Architectuurcentrum een tentoonstelling met tekeningen van Haarlem van Chiel Braat wordt geopend, deze duurt tot 10 juni, is aanbevelingswaardig.

Jan Luys

 • meldt dat hij a.s. woensdag een gesprek heeft met Titus Appel inzake een evenement op het Boerenplein ‘eten en film’ in juli en augustus. We horen nader.

Jan heeft Laurina van Dam van Spaarnelanden gesproken over de glassplinters bij de glascontainer bij de Jopenkerk. Een oplossing wordt gezocht.

JanWillem

 • meldt dat hij de powerpoint presentatie inmiddels heeft gemaakt. Er kan op geschoten worden en moet nog met plaatjes opgeleukt worden.

Jelle Fekkes

 • is inmiddels aangeschoven. Bij kopje Wijk op Groen staat de nodige informatie

 

 

Volgende reguliere vergadering is 2 mei 2016 om 19.00 uur