Vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen 6 juni 2016

 

afwezig: Els, Jan Willem

gast: Ferdinand Pronk

 

Arjan heet Ferdinand welkom in wijkraad.

 

Ferdinand stelt zich voor:

Woont sinds 3 jaar in haarlem aan de gedempte voldersgracht

Activiteit tekstschrijver, zzp-er, dagvoorzitter

Ervaring met wijkaanpak, verkeersacademie

 

Notulen 2 mei:

pagina 1:  onderaan Jan stelt voor een vergadervoorzitter  aan te stellen voor de jaarvergadering.  Jan gaf aan niet zijn initiatief maar opmerkingen vanuit bewoners

pagina 2:  Paaltje oude zijlvest. Vanmorgen 6 juni over gesproken. paaltje wordt op korte termijn geplaatst.

pagina 3:  Bert geeft aan dat verschuiven van de vergadering kan niet volgens de vergadering.

 

Wijkschoonmaak:

Contact met Laurina. Door Spaarnelanden is de schoonmaak positief ontvangen.

 

Actiepunten:

– Fietsparkeren van lijst

– Overlast wilsonplein van lijst

– Schouw mag van de lijst

artikel Binnenblad wordt

– Veiligheidsschouw – foto’s verzonden met spaarnelanden kan van iijst

– Sociale wijkteams kan van lijst

– Contact opnemen laurina  voor bladkorven

– Publieke opmerking oplichting opgenomen

 

Eerst volgende vergadering is 5 september

 

Vragen aan Ingrid

Leander gaat in wijk leidingen vervangen. Ingrid vraagt input voor evt nieuwe verkeerssituaties. Vragen vanuit de wijkraad:

wanneer gaat het van start,

wat is de planning,

tot wanneer kunnen we input leveren.

 

Politie

6 fietsen gestolen waaronder een lokfiets

verder weinig schokkende zaken

standaard aandachtspunten overlast opvang,

Ivm vakantie is Michiel van 5 tot 30 aug weg. vervanging vindt plaats door Paul de Rooy

 

 

Stedelijke distrubitie

vier pitches

1) centraal postverzamelplek

2) Pakketkluizen op werklocatie

3) Voorkeurroutes van en naar de stad Haarlem voor vracht vervoer zijn vastgesteld door de gemeente  in samenwerking met Transport & Logistiek Nederland. De bepaalde routes worden verwerkt in de tomtom

Bestelbusje worden geteld op verschillende plaatsen in Haarlem.

Er wordt gekeken naar een milieuzone in Haarlem

Andere vervoerssoort elektrisch fietsen, karretjes mogen langer van venstertijden gebruikmaken.

 

Wijkschouw:

ideeën ivm met herbestrating doorgeven aan Arjan

 

Wijk op groen:

Projecten lopen, maar mag niets gepland worden.

In het najaar kan er weer vervolg worden opgepakt.

Wilsonsplein wil nog een klimproject met bomen en een heuvel, Arjan gaat kijken of we dit zonder subsidie kan worden bereikt.

 

Boom op het Sofiaplein, heeft vertraging opgelopen. Wijkraad heeft nog steeds commitment voor de boom.

 

Mail ontvangen met correspondentie van de projectgroep Nieuwe Kerksplein. In de mail de vraag of wij rechten willen gelden over plannen die door anderen worden uitgevoerd.

Wijkraad is van mening dat zij het initiatief tot wijk op groen hebben aangezet, maar verdere uitvoer is geheel ter gunste van de projectleden/bewoners

 

Steenbreek

Wordt uitgedragen door gemeente Haarlem. Motivatie om minder stenen te hebben binnen tuinen. (Enkele bomen die gepland waren door WOG worden geplaatst en bekostigd door de gemeente uit dit budget)

 

Kanen en kijken

gaat dit jaar niet door.

 

Ontschotting wijkraadsbudgetten

Door de gemeente is een memo opgesteld over de ontschotting. Arjan verzoekt een werkafspraak maken om de documentatie die 6 juni verstuurd door te nemen. Uiterlijk  na 14 dagen memo voorzien van opmerkingen en onduidelijkheden.

 

Website/facebook ed

agendapunt doorzetten naar volgende vergadering ivm afwezigheid Jan Willem

 

 

Rondvraag

geen punten