Notulen wijkraad 10 februari 2020

Aanwezig: Jan Teitsma, Dick Smit, Jan Geerts (verslag) en Jenne Olijve,

Afwezig: Annette Schild.

 1. Opening en mededelingen
 • Agenda:v.m. ziekte van Annette worden de agendapunten “Evaluatie Wijkdiner” en Voorstel “Draaiboek voorbereiding Evenementen” doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten: Opvallend is het schietincident en de moord (apart genoemd) op de Ged. Voldersgracht. Jan T maakt nog een taartdiagram naast zijn overzicht over 2019 en op basis daarvan maken we een webpost. De rapportage wordt, via de website, altijd met aandacht gelezen door wijkbewoners.
 • WIFI-tracking: Het onderzoek in Enschede naar of in de openbare ruimte toegestaan is door de Autoriteit Persoonsgegevens om bewoners via hun wifi te tracken loopt nog. Wij hebben de BIZ geadviseerd dit AP-onderzoek af te wachten.
 • Verruiming Horeca openingstijden: Wij hebben onze visie op dit voorstel gegeven (bewoners zijn over het algemeen tegen). Belangrijk vinden wij daarnaast meer handhaving (“Blauw op straat”) nodig, ongeacht de openingstijden. Onze mening en die van de wijkraad Binnenstad wordt toegelicht in de “Raadscie Bestuur”.
 • Wijkraadssubsidie: We zijn sinds 2016 reeds ca. (10%) gekort en daar bovenop komt mogelijk nog eens 19% reductie in 2021. Totaal ca. 30%. Dick heeft hierover contact met de gemeente.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 10 januari 2020:
 • Actielijst: (zie lijst)
 1. Wijkraad
 • Financiën: Voor de wijkborrel, wijkpicknick en het wijkdiner gaat Jan T. een concept-subsidie-aanvraag opstellen. Dick maakt een concept voorstel voor sponsoring/coöperatie. Het Ziggo abonnement wordt door Jan T zsm opgezegd om de exploitatie dit jaar neutraal te houden.
 • Jaarplan 2020 data:
  • Wijkborrel: een maandag in april of mei. Jenne verkent de mogelijkheden.
  • Wijkschouw hulpdiensten: 25 juni.
  • Wijkpicknick: een zaterdag eind juni.
  • Wijkdiner: een maandag eind november.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • Koffie en inloopuurtje: Geen nieuws
 • The Lounge: vier makelaars zoeken naar een nieuwe locatie. 16/3 is er weer kwartaaloverleg.
 • Verkeersvisie; De wijkraad in de KBG houdt vast aan voorkeur voor scenario 3 op basis van de, tot dusver verkregen, respons. De datum van oplevering van het eindrapport is 20/3; al zien we wederom enige vertraging.
 • Hotel ontwikkelingen: Cobraspen heeft ons geïnformeerd over een nieuw hotelplan voor de Prins Hendrikstraat (De “Prins Hendrik Hof”). Een belangrijke wijziging is een terras aan het water en geen restaurant maar slechts een centrale bar/ontbijtzaal. Voor dit plan beraadt de gemeente zich. Het hotel aan de Wilhelminastraat is van de baan. Wij zijn geïnformeerd over een nieuw plan hiervoor (kantoren, appartementen, ondergrondse garage). Hierover is overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente. De wijkraad heeft aangegeven een nieuwe enquête te organiseren. Ook hebben we aangedrongen op een nieuwe informatiesessie voor de wijk.
 • Energietransitie: Infosessie in de Burgwal 12-2. Op basis van de respons gaan we mogelijk een informatiesessie plannen als centrumwijkraden.
 • Overleg Centrum wijkraden: Afgestemd is over o.a. wifi-tracking, uitbreiding openingstijden horeca en bijeenkomst energietransitie
 • CMG, 12/2 a.s., OCC(3/2): Diverse onderwerpen Stedelijke Distributie: voorgesprek 11/2. Overige gemeente: Deltaplan fiets/fietsparkeren en Hotelbeleid heeft Dick afzonderlijk besproken.
 1. Rondvraag:
 • Geen.