Verslag vergadering wijkraad 10 juli 2017

 

Aanwezig: Jan Luys , Jan Teitsma, Ferdinand Pronk, Bert Gijrath, José Boele, Dick Smit. Gast: Annelies von Zeppelin

 

 1. Informatie-uitwisseling
 • Wijkagent Michiel Wijn heeft een overzicht van incidenten gestuurd. Opvallend veel vw-diefstallen.
 • Het kunstwerk bij het Wilsonsplein van Hannes Kuiper is niet meer te herstellen. De gemeente gaat Hannes in de gelegenheid stellen het zelf op te knappen of te vervangen.
 • Bericht gemeente over helder speelveld. De bezwaren zijn nog niet afgehandeld. Daarom wordt de bewonersondersteuning die 1 juli afliep verlengd voor de rest van het jaar. Ook onze verantwoording schuift waarschijnlijk door naar de jaarwisseling.
 • Er is een enquête geweest over de paal bij de Gasthuisstraat. De wijkraad was vergeten, maar kan alsnog reageren. Intussen kijkt Dekamarkt naar laad/losmogelijkheden aan de Gedempte Oude Gracht.
 • In het concept-verslag over het omwonendenoverleg staat dat Jan Luys er namens de wijkraad was. Onjuist: hij zit er als bewoner. Hij bracht onder andere een stuk in met bevindingen van bewoners: wat gaat goed en wat kan er beter. Volgende overleg 4 september, José gaat dan namens de wijkraad.

 

 1. Notulen vergadering 12-06-2017
 • Opmerking bij de taakverdeling: in de groep stedelijke distributie zitten Jan Luys en Dick Smit.
 • Inmiddels hebben alle oud-leden hun sleutel ingeleverd. Wout maakt de sleutellijst op orde.
 • Het voordeurslot moet door een deskundige worden gerepareerd, huisvlijt schiet tekort.

 

 1. Wijkraad
 • Op 12 juli is er een gesprek tussen bewoners, eigenaar en de Raadscommissie bestuur over The Lounge. Aanleiding is dat bewoners overlast zelden melden, waardoor ten onrechte het beeld ontstaat dat er weinig hinder is. Leidde ertoe dat gemeente sluitingstijd in APV niet wil beperken.
 • We gaan via de ons beschikbare media en door persoonlijke uitnodiging proberen vervangers voor wijkraadsleden Els en Jan-Willem te vinden. Zij blijven wel beschikbaar voor projecten, zoals respectievelijk het organiseren van activiteiten en webmaster/wijkschouw.
 • We houden het wijkdiner op 27/11. De Kerk is dan tegen redelijke kosten beschikbaar. We mikken op maximaal 100 deelnemers.
 • Gemeente heeft Structuurplan Openbare Ruimte gepubliceerd (http://www.sorhaarlem.nl/). Nuttig om dat proces te volgen.
 • Meerjarenonderhoudsplan meldt dat de wijkraad een Werkgroep Gierstraat heeft, die onder andere naar relatie fietsers/voetgangers kijkt en het uitstallingenbeleid. Dick laat Ingrid Hamer weten dat we zo’n actieve rol niet kunnen waarmaken. We willen wel participeren als anderen het voortouw nemen.
 • Procesbeschrijving declareren is akkoord.

 

 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Wijkschouw 15 mei: Dick vraagt de gemeente om een snelle reactie. Andere partners hebben wel gereageerd.
 • Startbijeenkomst II wijkvisie: Belangstelling bewoners was opnieuw beperkt. Er is wel enthousiasme om met verkeersvragen aan de gang te gaan: politiek actueel, veel gehoord item in onder andere de wijkschouw. We koersen aan op een bijeenkomst met de wijk in de herfst, waarna wijkraad tot een go/no go beslist. Waarschuwing van de langer zittende leden: zorg dat je geen zinloze dingen doet.
 • Overleg centrum wijkraden: Er wordt geïnventariseerd welke punten we politieke partijen voor de verkiezingen willen meegeven. Past ook in het nieuwe convenant dat we eind dit jaar met gemeente en centrumpartijen kunnen sluiten.
 • P-referendum: In lijn met onze acties om het referendum ongeldig te verklaren, doen we er ook verder het zwijgen toe.
 • Werkgroep Fietsparkeren gaat een pilot doen gestalde fietsen in het Raaksgebied in de stalling van de gymzaal Gedempte Voldersgracht te krijgen. Haarlem Fietsstad gaat particuliere fietsenstallingen beheren. De tarieven gaan o.a. vanwege het achterstallige onderhoud omhoog. Dat gebeurt geleidelijk.
 • Bestemmingsplan: Er is een prettig gesprek geweest met de gemeente over de vragen die we over het plan hebben gesteld. Er komt een nieuw concept-voorontwerp, dat we voor het naar B&W gaat van commentaar kunnen voorzien.
 • Wijk op groen: tegenslag bij het Wilsonplein, want de aangevraagde subsidie is onvoldoende. Nieuw initiatief gestart bij Zuiderstraat. Lange Raamstraat praat met ontwerper Jelle Fekkes.
 • Ferdinand heeft Elena geïnterviewd voor het Binnenblad over het te maken boekje. Er komt een paginagrote oproep om interessante mensen aan te melden en mee te schrijven.
 • Bert was bij een bijeenkomst van sociale zaken met een stuk of 100 belangstellenden, waaronder veel ambtenaren. Inhoudelijk weinig over te melden.
 • Dick: bereikbaarheid van de stad. Uitwisseling maatregelen korte termijn (vanuit huidige plan) en voor langere duur (na volgend jaar). September vervolgafspraak.

 

 • Annelies von Zeppelin vindt het jammer dat het Sophiaplein meer een stalling van fietsen, scooters en motoren wordt, dan een gezellig pleintje. Ze zoekt met Marieke van der Ka en Ingrid Hamer een mooie oplossing. Aandachtspunt: er is veel behoefte aan stallingsruimte. Annelies houdt ons op de hoogte.

 

Rondvraag en sluiting

 • Ferdinand houdt zich aanbevolen voor Binnenblad-suggesties: voor de wijkraadpagina en voor redactionele verhalen. Graag deze week aanleveren.
 • José stelt voor om in de aanloop naar de verkiezingen een paar ‘hete’ onderwerpen uit te werken, die we met raadsleden kunnen bespreken. Met ook als vraag wat ze de afgelopen periode hebben bereikt/veroorzaakt.
 • Mochten politici zich in de aanloop naar de verkiezingen melden om met ons te komen praten, dan gaan we daar terughoudend mee om. We hebben weinig behoefte aan campagnepraat. Het is anders als we zelf de uitnodigende partij zijn, wellicht samen met de andere centrumwijkraden.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.