Verslag vergadering wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 9 juli 2018

Aanwezig: Annette Schild, Bert Gijrath, Pauline De Senerpont Domis, Jan Teitsma, Dick Smit, Ferdinand Pronk, wijkagent Mustafa Karademir

Afwezig met afmelding: Marlies Dingenouts, Elena Nastase, Jeanine van der Sanden

 1. Opening en mededelingen

Dick opent de vergadering. Pauline stopt bij de wijkraad ivm een leuke nieuwe baan. We danken haar zeer. Ze blijft graag een actieve wijkbewoner.

 1. Informatie-uitwisseling
 • Wijkagent Mustafa Karademir:
  • Heeft ontdekt dat de problemen rond The Lounge een lange historie hebben. De situatie is helder: heeft overleg nog zin? Zeker. De burgemeester heeft aangegeven dat The Lounge niet in de wijk thuishoort en ook de ondernemer wil verhuizen. Bewoners zien dat als een belangrijke ontwikkeling en praten intussen (ook) over de situatie op korte termijn. Er zijn weer diverse overlastmeldingen gedaan. Bewoners hebben gevraagd om in september/oktober weer een overleg met de burgemeester te hebben. Dat zullen we organiseren;
  • Meldt dat vier fietsen in de Doelstraat in brand zijn gestoken;
  • Er is een vechtpartij tussen een stratenmaker en een pakketbezorger geweest. Geen aangifte;
 • Info m.b.t. B&W, raadscommissies en Raad:
  • Ingekomen berichten: concept-verslagen omwonendenoverleg daklozenopvang;
  • concept-verslag kwartaaloverleg The Lounge;
 • Bezoek van twee wethouders tgv wijkvisie Verkeer. Positief bezoek. Ambtenaren en wethouders doordrongen van ingewikkelde verkeerssituatie. Ook gemeld dat wijkraad veel aandacht besteedt aan sociale projecten, zoals wijkpicknick, wandelen en burennetwerk;
 • Wethoudersbezoek wijk-op-groen Nieuwe Kerksplein: proces in gemeente is niet goed verlopen. Na 3 jaar praten zijn nu de uitgangspunten bekend, plan voldoet daar niet aan. Bewoners benaderen pers en willen wel doorgaan;
 • Uitgaande brief aan B&W mbt korte termijn maatregelen wijkvisie Verkeer
 1. Notulen vorige vergadering
 • Concept-verslag 11-06-2018 (zie bijlage): akkoord;
 • Concept-actielijst 11-06-2018 (zie bijlage): akkoord;
  • Schrappen actie archief Binnenblad;
  • Annette zoekt contact met Marieke vd Kaa Spaarnelanden over bollen;
  • Wijkdiner: wordt georganiseerd door ‘evenementenclub’ met Annette, Marlies en Bert. Belangrijk: in september, na bespreking voorstel, subsidie aanvragen. Presentatie wijkboekje in combinatie met wijkdiner lijkt Annette organisatorisch te ingewikkeld. Mogelijk dat bij bieb doen (directeur stelt ruimte en panelen beschikbaar);
  • Kattencafé positief voor inloop. Bij voorkeur woensdag, donderdag, vrijdag 10.00 – 12.00 uur. Na de vakantie datum prikken door Annette.
 1. Wijkraad
 • Bert stelt voor vicevoorzitter aan te stellen. Is volgens reglement niet verplicht, maar wel een optie. Meerderheid is het daar mee eens. Bert en Jan zijn kandidaat. Bij een schriftelijke stemming krijgt Jan de meeste stemmen.
 • Door vertrek Pauline is er een vacature voor secretaris. Over invulling praten we volgende vergadering. Bert neemt de taak tot die tijd waar en krijgt instructie van Pauline. Voor (tijdelijke) vervanging van de functie van webmaster benadert Dick Rogier Mostert;
 • Ferdinand plaatst oproep nieuwe wijkraadsleden in Binnenblad;
 • Verhalenboek: Petra Niewenhuis is extra tekstschrijver. We gaan er van uit dat de planning wordt gehaald. Elena vraagt subsidie aan bij fonds. Er is nog extra sponsoring nodig tbv de presentatie. Wellicht via ondernemers in natura. Elena coördineert;
 • De eerste Picknick trok leuke mensen, fijne artiesten en het weer werkte mee. Heel gezellig, veel ontmoetingen, proberen we volgend jaar weer te doen. Aandachtspunt: verzekering. Jan kijkt of de Wijkraad verzekerd is voor WA.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden cq portefeuillehouders
 • Voordeurbel is defect: Ferdinand kijkt er zaterdag naar, als hij de installateur voor de AED ontvangt;
 • Projectgroep Stedelijke Distributie: wellicht wordt er wat veel overhoop gehaald nu gemeente ook instellen milieuzone onderzoekt. Gemeente buigt zich over vragenlijstje die onze werkgroep ‘Wijkpakjespunt’ heeft gemaakt.
 1. Rondvraag en sluiting

Geen punten.

Volgende vergadering

IN AUGUSTUS IS ER GEEN VERGADERING VAN DE WIJKRAAD

DE EERSTVOLGENDE VERGADERING ZAL ZIJN OP 10 SEPTEMBER, 19.00 uur