Van bewoners aan de Raaks ontvingen we het navolgende bericht.

“Er is een einde gekomen aan de feuilleton over de boom, de gemeente, de ondernemer en de bewoners.

Aanleiding voor de definitieve beslissing van de gemeente was de bespreking van 4 september 2018 waarbij op uitnodiging van de gemeente zowel de bewoners, als de ondernemer, alle argumenten nogmaals onderbouwd kracht bij konden zetten.

De gemeente heeft na weging van alle argumenten het besluit genomen dat er geen wijzigingen worden aangebracht aan de openbare ruimte van de Raaks.

De openbare laad- en losplaats (20 meter lang) wordt dus (zoals verzocht door de ondernemer AH) niet met 3 meter verlengd.

Dit besluit betekent dat:

  • de boom dus niet wordt uitgegraven en 3 meter verplaatst.
  • de tijdelijk weggehaalde fietsenrekken kunnen nu worden teruggeplaatst.
  • de gehandicaptenparkeerplaats ongemoeid blijft en dus niet wordt ingekort.

Het initiatief van een aantal bewoners om een bezwaarschrift in te dienen tegen het plan van de Gemeente om de openbare ruimte aan de Raaks uitsluitend t.b.v de ondernemer AH aan te passen, heeft in ieder geval, na een aantal informele gesprekken, geleid tot het feit dat de gemeente een bespreking heeft georganiseerd met alle betrokken partijen, onder leiding van de voorzitter van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, om alle argumenten nog eens goed af te wegen.

Wij zijn blij dat de gemeente tot een afgewogen besluit is gekomen en dat de bewoners in deze zaak zijn gehoord. De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen heeft zich op een objectieve manier ingezet en vooral aan de bewoners aangegeven welke marsroute zou kunnen worden. Bewoners zijn niet altijd goed op de hoogte hoe en waar bezwaarschriften moeten worden ingediend. De wijkraad adviseert en ondersteunt burgerinitiatieven, maar uiteindelijk moeten de bewoners het zelf doen.

In november zal de boom weer overeind worden gezet. Er zal een betonnen bescherming worden aangebracht (een zogeheten varkensrug) zodat aanrijden door trucks een stuk lastiger zal worden .

Wij hopen dat de boom het overleeft. Anders zal de boom alsnog in het nieuwe voorjaar vervangen moeten worden.”

Deze diashow vereist JavaScript.