Van bewoners aan de Raaks ontvingen we het hierna volgende bericht.

“Het wordt bijna een fabel of een feuilleton… over de boom, de bewoners, de ondernemer en de gemeente.

Op 4 september 2018 heeft de beloofde bespreking plaatsgevonden met de gemeente, de ondernemer AH en de bewoners van het Raakshof-complex (op verzoek van de gemeente) onder auspiciën van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen. Voor de bespreking was door de gemeente slechts 1 uur uitgetrokken waardoor niet alle argumenten goed konden worden belicht. Ook kwam de ondernemer te laat waardoor de tijdsdruk nogal opliep. Bovendien ontbraken ook enkele ambtenaren.

Als meest belangrijke punt kwam in deze vergadering wel naar voren dat de gemeente, met in eerste instantie een positieve houding t.o.v. het plan van de ondernemer AH om de openbare ruimte aan te passen voor rekening van de ondernemer, blijk gaf de impact van dit plan te hebben onderschat. Er wordt ook voortdurend gesproken over de AH laad- en los plek, terwijl het hier om een OPENBARE laad- en losplaats gaat van 20 meter, die qua afmeting voldoet aan de landelijke norm.

Uitsluitend om het laden en lossen voor AH “makkelijker” te maken zou dan de laad- en losplaats tussen de 1 en 3 meter moeten worden verlengd, waardoor echter:

  1. Fietsenrekken worden verwijderd (en daar hebben we er al veel te weinig van op de Raaks)
  2. De boomspiegel wordt uitgegraven en 3 meter verder in oostwaartse richting opnieuw wordt aangeplant.
  3. De gehandicapten parkeerplaats wordt ingekort.

De bewoners van de Zijlpoort en het Raakshof-complex hebben de gemeente bij talloze gelegenheden voldoende materiaal overlegd waaruit blijkt dat VERLENGING van de huidige laad- en losplaats totaal onnodig is en alleen de bestrating van de laad- en losplaats moet worden aangepast en de boom met een nieuwe hit me bescherming moet worden VERVANGEN, waardoor ook de symmetrie van de bomen op de Raaks behouden blijft zoals origineel aangelegd. Daardoor kunnen de fietsenrekken weer worden teruggeplaatst en kan de gehandicapten parkeerplaats ongemoeid blijven.

Inmiddels is weer een aantal scenario’s besproken waarbij echter UITSLUITEND wordt gelet op de wens van de ondernemer en de argumenten van de bewoners (van 100 appartementen!) worden afgezwakt. De bespreking van 4 september heeft alle partijen niet verder tot elkaar gebracht.

Deze zaak is behandeld onder wethouder Sikkema, die inmiddels is vervangen door wethouder Snoek. De bewoners hebben derhalve na de patstelling van de vergadering op 4 september hun bezwaren opnieuw onder de aandacht gebracht van de nieuwe portefeuillehouder.

De oplossing blijft echter simpel. Daar blijven de bewoners aan vast houden!

De boom vervangen met een nieuwe ‘hit me’ bescherming. Terugplaatsen van de fietsenrekken. Bestrating van de laad- losplaats vervlakken zodat deze niet meer afloopt naar de straat. De gehandicapten parkeerplaats met rust laten.

De ondernemer AH brengt ook steeds weer het argument in dat de veiligheid van het fietspad in het geding is. Echter de ondernemer zorgt zelf voor grote onveiligheid door meerdere trucks tegelijk te lossen, dan wel via parkeren op het fietspad en de rijbaan. Lossen en laden gebeurt dan via de gehandicaptenparkeerplaats (zie foto). Dus recht voor de magazijn uitgang lossen speelt dan weer geen rol.

De bewoners willen in ieder geval ook niet worden geconfronteerd met een door de gemeente genomen besluit, zonder daartegen een bezwaar in te kunnen stellen, c.q. de huidige bezwaarschriften, die op verzoek van de gemeente door de bewoners, lopende de besprekingen, tijdelijk zijn opgeschort, weer te kunnen activeren.”

Deze diashow vereist JavaScript.