, , ,

16 Reacties overleg coffeeshop /update

In september is er weer een driemaandelijks overleg over de situatie rondom de coffeeshop. I.v.m. corona gebeurt dat ook deze keer schriftelijk. De ontvangen 16 reacties van bewoners (dankjewel!) leggen we voor aan de politie, de gemeente en de eigenaar van de coffeeshop. We hopen deze keer op een reactie. Vorige keer bleef een reactie helaas uit. Herkansen dus. Als die reacties zijn ontvangen, lees je deze hier. We zijn benieuwd te horen bijvoorbeeld hoe het staat met de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Lees hier de ontvangen 16 reacties van wijkbewoners.